Login

CHO - ZTS

CHOBOT
Obecná figura.
Prodloužený horní pysk a nos u některých býložravých savců. V heraldice se uplatňuje především při vyobrazení, resp. popisu, obecné figury SLONA.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHOCHOL NA PŘILBĚ
Obecná figura.
Ozdoba PŘILBY z pštrosích, pavích ale i jiných ptačích per. Tinktury per je nutno popsat. Nelze zaměňovat s KLENOTEM, jehož upevnění na PŘILBĚ je zakryto TOČENICÍ nebo KORUNOU.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHRISMON
Obecná figura.
Ozdobně vypracovaný grafický symbol užívaný v počáteční invokaci středověkých listin v podobě písmen C nebo CH, též i křížku.
» Literatura:
Friedrich: Učebná kniha paleografie latinské. Bursík & Kohout, Praha 1898, hlava devátá, číslice a jiná znamení pomocná, s. 219-229.
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1985, díl II, s. 955, heslo Chrismon.
Ottův slovník naučný. Praha 1897, díl XII., s. 393, heslo Chrismon.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHRLIČ
Obecná figura.
Dekorativní zakončení svodů dešťové vody se střech. V gotickém, renesančním a barokním slohu kamenné, dřevěné nebo plechové pitoreskní lidské nebo zvířecí podoby, zejména hlav, z jejichž úst / TLAM chrlí voda. V heraldickém popisu není nutno uvádět podrobnosti, pokud figura nemá vnitřní vztah k subjektu nebo objektu.
Méně zkušeným heraldickým výtvarníků doporučujeme, aby se inspirovali konkrétními podobami na slohově čistých stavbách.
» Literatura:
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1985, díl II., s.958, obr., heslo Chrlič.
Ottův slovník naučný. Praha 1897, díl XII., s.402, heslo Chrlič.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHRONOGRAM
Obecná figura.
Chronologický prvek vyznačující pomocí ŘÍMSKÝCH ČÍSLIC významnou událost nebo rok zahájení / dokončení např. stavebního díla apod. Ve zpravidla oslavném nápisu jsou některá PÍSMENA zvýrazněna a po jejich dešifrování lze zjistit konkrétní datum. Zvýrazněná PÍSMENA mohou být vyzlacena. CHRONOGRAM však může upozorňovat i na jiné chronologické souvislosti.
V heraldice se mohou uplatnit nejen jako samostatné figury či skupiny figur šifrující nějakou časovou událost ale též jako součást různých heraldických figur.
» Poznámka:
ČÍSLICE a PÍSMENA jsou legitimními heraldickými figurami. Doporučujeme však, aby jejich používání bylo uměřené a aby se nestaly náhradou za nedostatek výtvarné invence heraldických výtvarníků.
» Literatura:
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1985, díl II., s.959, heslo Chronogram.
Ottův slovník naučný. Praha 1897, díl XII., s. 411, heslo Chronogramm.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHROUST
Obecná figura.
Chroust je považován za brouka škodlivého. Jeho larvy, žijící až 5 let v zemi, ožírají kořenný systém rostlin, dospělí jedinci působí značné škody v jarním období na stromech a keřích.
V heraldice považujeme za základní polohu CHROUSTA LEZOUCÍHO hlavou k hornímu okraji štítu / pole, neboť v této poloze lze nejlépe zobrazit charakteristické znaky.
Rozhodne-li se heraldický výtvarník tohoto brouka nakreslit jako obecnou heraldickou figuru, měl by se s jeho podobou seznámit v některém z odborných atlasů a kresbu přiměřeně stylisovat.
» Literatura:
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1985, díl II., s.960, heslo Chroust.
Ottův slovník naučný. Praha 1897, díl XII., s. 416, heslo Chroust.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHRT
Obecná figura.
Vyšlechtěná plemenná skupina psů s charakteristickou štíhlou stavbou těla umožňující dosahovat v běhu poměrně vysoké rychlosti. Nejznámějšími z této skupiny jsou chrt afgánský a barzoj.
Za základní polohu považujeme VZPŘÍMENÉHO CHRTA, má štíhlé tělo, vztyčené uši, dlouhý tenký ocas (prut). Na HRDLE může mít OBOJEK S KROUŽKEM - nutno uvést v popisu. Odlišné polohy, např. SEDÍCÍ NA POLŠTÁŘI, je nutno popsat. V heraldickém popisu zásadně neuvádíme konkrétní druh.
» Dosud užívané názvy / termíny (nedoporučené): tista
» Literatura:
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1985, díl II., s.960, obr., heslo Chrti.
Sedláček: Českomoravská heraldika I., Praha 1902, s.176, heslo PES, CHRT.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHŘEST
Obecná figura.
Z 300 známých druhů této rostliny se v České republice vyskytuje chřest lékařský. Jeho výhonky, zvané pazoušky (v HTK tento termín nedoporučujeme) slouží v gastronomii jako zeleninová lahůdka.
V heraldice považujeme za základní podobu výhonek, je-li zobrazen s kořeny, je nutné to v heraldickém popisu uvést.
Rozhodne-li se heraldický výtvarník tuto rostlinu nebo její část nakreslit jako obecnou heraldickou figuru, měl by se s její podobou seznámit v některém z botanických atlasů a kresbu přiměřeně stylisovat.
» Viz t. termín: VÝHONEK CHŘESTU.
» Literatura:
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1985, díl II., s. 962, heslo Chřest, obr.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting