Login

GA - ZTS

GALERUS
Obecná figura.
Obecně pokrývka hlavy užívaná ve starověkém Římu. Název pochází z latinského slova „galea" - přilba, „galerus" též „galerum" - kožená čepice. Buben v c.d. jej popisuje jako „hodnostní klobouk zvláštního tvaru, vyrobený z bílého hedvábí se zlatou stuhou", který od roku 1701 nosí generálové a velmistři řádu Křižovníků s červenou hvězdou.
V heraldice se uplatňuje jako honosný kus = vedlejší součást erbu / znaku, může se však vyskytnout též ve štítě jako obecná heraldická figura.
» Literatura:
Buben, Encyklopedie heraldiky, Libri, Praha 1997, s.135.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting