Login

GI - ZTS

GIRLANDA
Obecná figura.
Spojení několika FESTONŮ.
» Viz termín: FESTON
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1985, díl II., s. 611, heslo Girlanda.
Herout: Staletí kolem nás. Panorama, Praha 1981, s. 114, tab. IV/10, V/17.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GLOBUS
Obecná figura.
Model zeměkoule provedený v různém měřítku zmenšení se znázorněnými obrysy jednotlivých světadílů. Název pochází z latinského sousloví „globus terrae" = zeměkoule. Za základní tvar doporučujeme považovat model zeměkoule upevněný ve stojanu různého tvaru nebo výtvarného stylu, konkrétní výtvarné provedení nemusí být nutně předmětem heraldického popisu. Rovněž nedoporučujeme popisovat, z jakého materiálu je globus zhotoven, poněvadž kresebně nelze materiál vyjádřit.
Není-li upevněn ve stojanu, jedná se o obecnou figuru ZEMĚKOULE. Pokud však nejsou zobrazeny kontinenty, lze figuru považovat za KOTOUČ, event. KOULI.
» Poznámka:
Ve znaku obce Slatina, okres Svitavy (2003), je zobrazen globus upevněný ve stojanu, avšak nejsou na něm zakresleny jednotlivé světadíly. Podle našeho názoru měl být popsán jako „globus slepý".
Nejstarším známým dochovaným globusem / globem je Behaimův globus z roku 1492, na němž pochopitelně není zobrazen americký kontinent.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting