Login

Genealogická poznámka k publikaci Milana Šandery Páni z Dobrušky a z Opočna

(Veduta, České Budějovice 2007).

 

V publikacích podobného typu jsou na samém závěru uváděny genealogické tabule, které lze chápat jako koncetrovaný odraz autorova předchozího snažení. Recenzent obvykle při prvním kontaktu s takovou publikací vyhledává právě genealogické tabule. Nijak složitá a jedním pohledem přehlédnutelná genealogická tabule s názvem  „Rodokmen pánů z Dobrušky a z Opočna“ na straně 159 zmíněné publikace, vzbudila recenzentovu pozornost v předposlední generaci. Zde je uvedena Žofie (Ofka) [z Opočna], + před 1427, jako manželka Jana z Hradce na Telči a Velharticích, + 1420 ?

 

Lze předeslat, že Žofie z Opočna nebyla manželkou zmíněného Jana z Hradce. Recenzent podle jmenného rejstříku vyhledal v textu odkazy na Jana z Hradce a na Telči (strany 37, 58, 65), aby mohl zjistit, jak autor k takovému závěru dospěl. Je zřejmé, že autor nebyl ve verifikaci získaných zpráv důsledný.

 

Zpráva z pozůstalosti Augusta Sedláčka nemohla naplnit funkci pramene, protože i tento badatel a autor se mohl ve svém odsudku mýlit (a také se mýlil). Od Sedláčka pak, zřejmě bez nutného potvrzení skutečnými prameny, či jejich vyhodnocením, opisovali další jako například autorem citovaní A. Flesar a J. M. Roštlapil. A tak autorovi zbyly pouze dva doklady pramenné povahy o domnělé souvislosti Jana z Hradce a Žofie z Dobrušky. Prvním z nich je listina z 16. 3. 1400 vydaná Janem starším z Hradce seděním na Velharticích ve prospěch jeho bratra Jana mladšího z Hradce, mezi svědky této listiny je uveden Jaroslav z Opočna (SobA Třeboň, pracoviště Jindřichův Hradec, RA z Hradce, Pergamenové listiny, inv. č. 65 – tuto listinu četl recenzent v originále). Přítomnost Jaroslava z Opočna jako svědka má autor za „nenáhodu“, protože jeho sestra měla být manželkou Jana mladšího z Hradce a to je zvýrazněno užitým vykřičníkem (?! – je zřejmé, že vykřičník, snad myšlen jako „heureka“, byl autorem užit jako odraz domnělého vztahu, který měla tato listina dokazovat). Druhým dokladem měla být listina Oldřicha z Rožmberka z 19. 11. 1428, kterou Menhartovi z Hradce prodává některé své vesnice a také „swé práwo na wěně nebožky Žofky z Opočna, manželky nebožtíka p. Jana z Vilhartic“ (AČ III. č. 254). Ale ani v tomto případě nelze mít výše uvedený manželský vztah Žofie z Opočna a Jana z Hradce za prokázaný a to proto, že listina nepíše o Janovi z Hradce, ale o Janovi z Velhartic (a zde skutečně jde o Jana z Velhartic, erbu kosmé koruny).

 

O vztazích pánů z Hradce, pánů z Opočna a panství a hradu Velhartice lze napsat následující.

Páni z Hradce se k Velharticím dostali díky dvojnásobnému sňatku s dědičkami panství –Kateřina z Velhartic se vdala za Jana st. z Hradce (+ 1417), který se pak psal na Velharticích (od r. 1409; pak podával faráře do Velhartic ještě v roce 1415) ; její sestra Anna se v roce 1390 vdala za Menharta (II.) z Hradce (+ 1392) a pak za Václava z Vartenberka (+ 1402). Sestry z Velhartic byly dcerami Jana z Velhartic (+ 1390) a Žofie z Dobrušky a z Opočna (+ před r. 1428).  Od Kateřiny z Velhartic koupil (11. 1. 1429) všechna práva k Velharticím její syn Menhart (III.) z Hradce (+ 3. 2. 1449; ženatý s Markétou z Walsee, jejich syn Oldřich - + 24. 1. 1452 – se oženil s Markétou z Potštejna). Menhart byl faktickým držitelem Velhartic už v roce 1418 (to mu bylo dvacet let) a psal se seděním na Velharticích a běžně podával faráře jak ve Velharticích, tak i jinde (nikoliv jeho matka, která ještě žila).

 

Uváděný Jan ml. z Hradce (+ 3. 11. 1420 na následky zranění v bitvě u Vyšehradu – 1. 11. 1420), syn Jindřicha z Hradce (+ 1398) a Alžběty z Hardeggu, byl ženatý dvakrát. Poprvé s Anežkou (Alžbětou) z Kapellen (+ 1406 – 1409) – svatební smlouva 10. 9. 1391. Podruhé s Eliškou z Vartenberka – věno připsáno 11. 8. 1411 (vdova po Janovi Bočkovi z Kunštátu, + 3. 3. 1409). Dá se připustit konstatování, že pro jeho domnělé manželství se Žofií z Opočna nebylo místa. Také je jisté, že Jan ml. neměl s Velharticemi žádné dočinění  - držel po otci Hradec, Telč a Počátky.

 

Vztah Jaroslava z Opočna k pánům z Hradce je dán především tím, že jeho sestra byla mateřskou bábou některým z nich a on sám byl přímým strýcem manželek dvou pánů z Hradce (Jana a Menharta). Také mohl uplatňovat nárok například na Velhartice, či na zde pojištěné věno své sestry.


Publikováno: Genealogické a heraldické listy. Česká genealogická a hradlická společnost v Praze. Ročník XXX, číslo 4/2010. Praha 2010, s. 93 - 95.

Zpracováno 23. 12. 2010                                                                                                                 © Stanislav Kasík
 

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting