Login

Genealogie a heraldika šlechtických rodů v Ottově slovníku naučném A - M

Genealogie a heraldika šlechtických rodů v Ottově slovníku naučném  A - M
(1888 - 1909, základní řada)


Když na přelomu 60. a 70. let 20. století docházelo k oživení zájmů o dvě, v předchozích dvou desetiletích nuceně opomíjené, discipliny pomocných historických věd - rodopis-genealogii a heraldiku (1), objevovaly se v tehdy vydávaných interních tiskovinách články různé kvalitativní úrovně. Pokud jejich autoři byli schopni studovat archivní nebo materiálové prameny, mohly vznikat hodnotné články, v opačném případě vznikaly práce kompilační.
V oblasti heraldiky však většina zájemců využívala starší literaturu, čemuž odpovídal i konečný výsledek. Značně frekventovanými „studijními podklady" byly druhý díl Sedláčkovy Českomoravské heraldiky a jednotlivé díly Ottova slovníku naučného, v němž Sedláček publikoval slovníková hesla k jednotlivých šlechtickým rodům včetně jejich erbů. Porovnáme-li oba uvedené tituly, zjišťujeme, že v Ottově slovníku jsou mnohdy genealogické a heraldické údaje obsáhlejší než v Českomoravské heraldice (ČMH II).
Heraldikům není třeba připomínat, že v ČMH II jsou šlechtické rody rozděleny do čtyř oddělení: I. Rodové velcí a rozšíření. II. Staré rodiny v Čechách. III. Staré rodiny na Moravě. IV. Rodiny erbovní a přistěhovalé. Za III. oddělením je připojen „Klíč k poznání starých rodův", za IV. oddělením „Ukazovatel"; v podstatě se jedná o rejstříky heraldických figur v jednotlivých erbech.
Abecední řazení v ČMH II i v Ottově slovníku je buď podle příjmení nebo podle predikátu. (2)
ČMH II, Ottův slovník ale i další základní díla české heraldiky a genealogie byla po dlouhá desetiletí velmi obtížně dostupná a v knihovnách se půjčovala většinou presenčně do studoven či badatelen. (3)
Poněvadž v současné době bylo mnoho starších titulů reedičně vydáno, mezi nimi i Ottův slovník, je zbytečné pořizovat úplné opisy jednotlivých hesel, avšak může být užitečné vyhotovit jejich soupis tak, jak byla otištěna v jednotlivých dílech.
-------------------------------------------------
Poznámky:
(1) Rodopisné a genealogické zájmy lze dosti zřetelně odlišit. V oblasti rodopisu se laičtí i poučení zájemci, případně badatelé, soustředili zejména na dějiny vlastních rodů a rodů příbuzensky spřízněných, případně věnovali pozornost významnějších jednotlivcům. Jedná se o období, kdy různě kvalifikovaní zájemci a badatelé vysedávali v archivních badatelnách, studujíce především matriky a další archivní prameny, z nichž si pořizovali potřebné výpisy. V oblasti genealogie byla věnována pozornost některým, především domácím či zdomácnělým, šlechtickým rodům.

(2) V BČH je Index rodů a rodin řazen výhradně podle predikátu; podle příjmení pouze tehdy, neměl-li rod predikát.

(3) Pamatuji se, že ve studovně pražské Universitní knihovny byl sice pro běžnou potřebu k disposici Ottův slovník, avšak mnoho stránek, zejména z oboru humanitních hesel, z něho bylo vytrháno.

2011                                                                                                                                        Pavel Palát
Soupis má následující strukturu:
Úplný název hesla, díl, strana, údaj o vyobrazení erbu / znaku / pečetě.
(Do závorek mohou být vloženy vysvětlující texty.)

= A =
Abele z Lilienberka, I., 50-51
z Abršpachu (1) = z Dubé, Abršpach, I., 88
Absolon z Ledské, I., 92-93, erb
z Adlaru, I., 209-211, erb na s.209
Adlšpach z Damstorfu, I., 213, erb
Agricola, I., 469
z Aichelburga, I., 533-534, erb na s.534
z Albersdorfu, I., 710
Albínové (Bílkové) z Helfenburka, I., 728, erb
Alsterlové, též Astrlové z Astfeldu, II., 3
Althan, II., 18, erb
Amcha z Borovnice, II., 165-166, erb
z Ampringen, Jan Kašpar, II., 201
Anděl z Ronovce, II., 275-276, erb, pečeť na s.275
Antoch z Helfenberka, II., 477
Aretin z Ehrenfeldu, II., 629-630
Arlt, Ferdinand rytíř, II., 742-743
Arnoltové (česká knihtiskařská rodina), II., 771-772
Arnošt z Pardubic, II., 772-773, znak na s.772
Arpín, Václav Arpín z Dorndorfu, II., 779
Arsenius z Radbuzy, Kašpar, II., 791
Aulík z Třebnice, Šimon Petr, II., 1046

= B =
Babka z Kvasejovic, III., 14
Baderský z Újezda, III., 58, erb
Bacháček, Martin Bacháček Nouměřický z Nouměřic, III., 87-88
Balbínové z Vorličné, III., 144-145, znak
z Baněva (vladycký rod). III., 229
Banno z Fenixfeldu, Jan, III., 261
z Baršova, III., 373, erb
Baršové z Kamenice, III., 373, erb
Bartodějští z Bartoděj, III., 385, erb
Bartošek z Drahonic, III., 394
von Basch, Samuel Siegfried Karel Ritter von Basch, III., 421
Bedřichovský z Lomné, III.,604-605, erb na s.604
z Bechyně, III, 628, erb
Bechyně z Lažan, III., 627-629, erb na s.627
Bejčkové z Nezpečova, III., 632-633, erb na s.633
Bejšovcové z Bejšova, III., 635, erb
Belcredi, III., 650-651, erb na s.650
z Bělé. III., 652, erb (trojí černé paroží ve zlatě)
Belrupt-Tissac, hraběcí rod na Moravě. III., 707, erb
Bělský, Václav rytíř. III., 708
Belvic z Nostic, III., 713, erb
Benedové z Nečtin, III, 744-746, erb na s.744
z Benešova, III., 751
Benešovici, III, 751-752, erb na s.752
Beníkové z Petersdorfu, III., 759-760, erb na s.759
Benýdkové z Veselí a z Mysletína, III. 774, erb
Berberk z Kunvaldu, III., 784, erb
Berbistorf z Berbistorfu, III., 788, erb
Berger z Bergenthalu, III., 800
z Bergova, III., 806-807, pečeť a erb na s.806
Berchtoldové, III., 809-810, erb na s.810
Berka z Dubé, III., 813-818, erb na s.813
Berka z Dubé a Lipé, III., 818-819
Beřkovský ze Šebířova, III., 820-821, erb na s.820
Běšin z Běšin, III., 897, erb
Beškovec z Beškovic, III., 898
Betengel z Nayenperka, III, 902, erb
Bezdědští z Bezdědic, III., 919-920, erb na s.920
z Bibršteina, IV., 18, erb
Biener z Bienenberka, IV., 30, erb
z Bílé, IV., 53, erb
z Bílejova, Zákostelští, IV., 54
Bílek z Bilenberka, IV., 56
z Bílenberka, Matouš Ferdinand Sobek, IV., 56-57
Bílský z Kaříšova, IV., 72, erb
Bírkové z Násilé, IV., 88, erb
z Bítova, IV., 111
Bítovec z Bítova, IV., 111-112
Bítovští z Bítova, IV., 112, erb
Bítovští ze Slavíkovic, IV., 112-113
Bítovští z Lichtemburka, IV., 113
Blanický z Blanice, IV., 139
Blatenský z Blatna, IV., 150
Blehové a Mlázovští z Těšnice, IV., 160-161
Blekta z Útěchovic, IV., 164-165
Blíživští z Blíživa, IV., 178
z Blumenberka, IV., 198
z Bobolusk, IV., 206
z Bobrové, IV., 210
Bohdanecký z Hodkova, IV., 248-250, erb na s.249
Bohnický, Jindřich rytíř, IV., 256
Bohuchvalové z Hrádku, IV., 258-259, erb na s.258
Bohušové z Otěšic, IV., 261-262, erb na s.262
Bochovec z Buchova, IV., 264-265, erb na s.264
Bojanové z Kamenné Lhoty, IV., 273-274, erb na s.274
Boosové z Waldeku a Montfortu. IV., 359
Borbonius z Borbenhaymu, Matyáš, IV., 369
Boreň ze Slabce, IV., 376
Bořický z Hostovic, IV., 383-384
Boříkovští z Košemberka, IV., 384
Bořitové z Budče, IV., 387
Bořitové z Bystřice, IV., 387-388
Bořkovcové ze Křtěnovic, IV., 390
Borkové z Borku, IV., 390
z Borovska, IV., 412
Boryně ze Lhoty, IV., 420-421, erb na s.420
z Boskovic, IV., 425-428, erb na s.426
Bošinský z Božejova, IV., 453-454, erb na s.453
Boubínský z Újezda, IV., 475-476
Brabanský z Chobřan, IV., 525-526
Bradlečtí a Jeníkové z Mečkova, IV., 533, erb
Bradský z Labouně, IV., 534-535
z Brady, IV., 535
Brandlinští Olbramové ze Štěkře, IV., 565
z Brandýsa, IV., 571, pečeť Jindřicha z Brandýsa na s.571
Branišovští z Branišova, IV., 579
Braun z Braunu, IV., 599-600
Břekovec z Ostromeče, IV., 630-631
z Bretfeldu, IV., 643
z Březnice, IV., 659
Březnický z Náchoda, IV., 659-661
Březský z Ploskovic, IV., 664-665
Brikcí z Cinperka, IV., 679-680
Břízský z Břízy, IV., 717, erb
Broumové z Měřetic, IV., 765-766
Bryknar z Brukšteina, (též Bruknar), IV., 817
z Brysle, IV., 818
z Bubna a z Litic, IV., 823-825, erb na s.823
z Bubna, Varlichové, IV., 825-826
Buček (též Butschek), Josef Ignác Buček rytíř z Heraltic, IV., 832, (rakouský právník českého původu)
Budkovský z Budkova, IV., 849-850, erb na s.850
Budovec z Budova, IV., 852-853, erb na s.852
Bujakovský z Knurova, IV., 875, erb
Bukovanský Pinta z Bukovan, IV., 881, erb
Bukobský z Hustířan, IV., 886-887
Bukůvka z Bukůvky, IV., 889-890, erb na s.889
Buquoi, XXVIII., 1143-1144
Burian z Rajce, XXVIII., 152
z Buřenic, IV., 948-949
Buzici, IV., 992-993, pečeť na s.992, erb na s.993
Buzický z Buzic, IV., 993
Býchorský z Raškovic, IV., 1001
z Býnu, (též z Binova = von Binau), IV., 1004-1005, erb na s.1004
Bystřický ze Studenic, IV., 1015, erb
Byšický z Byšic, IV., 1016-1017, erb na s.1016
Býšovec z Býšova (1), vladycký rod, IV., 1017
Býšovec z Býšova (2), zemanský, dědinický a městský rod, IV., 1017
Bzenský z Prorubě, IV., 1025-1026, erb na s.1025

= C =
Caltové z Kamenn Hory, V., 63-64, erb na s.64
Capella z Elblinku, Petr, V., 120
Carda z Petrovic, V., 143, pečeť
Caretto de Millesimo, V., 148-149, erb na s.148
Cebivští ze Záduba, V., 254
Cecinkarové z Birnic, V., 255, erb
Celerové z Rosenthalu, V., 268-269
Cetenský z Cetně, V., 331-332, erb na s.332
Ceyp z Peclinovce, V., 344-345, erb na s.345
Cidlinský ze Sluh, V., 358-359, erb na s.358
Cikánové z Čermné, V., 367, erb
Cikánové ze Slupska, V., 367-368
Cílové ze Svojšic, V., 369, erb
Cimburkové a Tovačovští z Cimburka, V., 371-374, erb na s.372
Cinadr z Újezdce, V., 376
Cinišpán z Heršlaku, V., 380-381
Cipla z Kravska, V., 386, erb
Clam, V., 426, (rakouský hraběcí rod)
Clam-Martinic, V., 426-428, erb na s.428; XXVIII., 168-169
Clam-Gallas, V., 429, erb
Claner z Engelshofenu, V., 430, erb
Clary-Aldringen, V., 436-438, erb na s.438; XXVIII., 169
Collalto, V., 508-509, erb na s.508
z Coloreda, V., 517-520, erb na s.519
Colona z Felzu, V., 523-524, erb na s.524
Coudenhove [kaudenhove], V., 677, erb; XXVIII., 177
Ctinský z Ctiněvsi, V., 752
Cukrové z Chylic, V., 774
Cukrové z Tamfeldu, V., 774-775, erb na s.774
Czech z Czechenherzů, XXVIII., 185


= Č =
Čabelický ze Soutic, V., 847-848, erb na s.848
Čabuzský z Prostého, V., 848-849, erb na s.849
Čachovský z Jinočan, V., 850
Čachovský ze Svémyslic, V., 850-851, erb na s.851
Čákovec z Bohušic, V., 855-856, erb na s.855
Čapek ze San, V., 859-860
Čáslav z Podolí, V., 868-869, erb na s.869
Častolar z Dlouhévsi, V., 882, erb
z Častolovic, V., 882-883, erb na s.883
Čeček z Pakoměřic, V., 887
z Čéčovic (u Horšova Týna), V., 888
Čéč ze Železnice, V., 888-889
Čéč z Nemyšle, V., 889
z Čechtic, V., 894
Čejka z Olbramovic, VI., 573-575, erb na s.574
Čejkovští a Ojířové z Čejkov, VI., 575-576, erb na s.576
Čelechovec z Kralovic, VI., 584
z Čenkova (2), Emanuel Stehlík rytíř z Čenkova a z Treustättu, VI., 587
Čermák (1), Antonín šlechtic de Luid et Rohans, VI., 597
Černčický z Kácova, VI., 615, erb
Černín
- Černínové z Černína, VI., 622-623
- Černínové z Chuděnic, VI., 623-627, erb na s.623; XXVIII., 1144
Čertorejští z Čertorej, VI., 642-643
Červenka
- Červenka z Ledec, VI., 651
- Červenka z Věžnova, VI., 651
Číčovcové z Číčova, VI., 671, erb
Čichálovcové z Čichálova, VI., 676-677, erb na s.676
Čouch (Čúch) ze Zásady, VI., 812, erb

= D =
Dačický z Heslova, VI., 847-848, erb na s.848
Dachs z Hamrštejna, VI., 863
Dalibor z Kozojed, VI., 883
Dašicjý z Barchova, VII., 71, erb
z Deblína, VII., 110, pečeť
Dentulinus z Turtelšteina, VII., 306, erb
Děpoltici (vedlejší přemyslovská linie), VII., 314-315
Des Fours-Walderode. VII., 351
Dešenští z Dešenic, VII., 396
z Deutschenberka, Basilius Daniel, VII., 430-431
Deym ze Stříteže, VII., 444-446, erb na s.444
z Dietrichšteina, VII., 504-508, rodový erb na s.504
Diviš Čistecký [ze Šerlinku], VII., 669-670, dva erby na s.669
Dlask, VII., 676
Dlouhoveský z Dlouhévsi, VII., 684-685
Dobeš z Bezděkova, VII., 704
Dobešovský z Malenovic, VII., 704
Dobranovský z Dobranovy, VII., 709, erb
Dobřenský z Černého Mostu, VII., 712-713
Dobřenský z Dobřenic, VII., 713-716, erb na s.714
Dobřichovský z Dobřichova, VII., 718
Dobříkovský z Manova, VII., 718-719, erb na s.718
Dobrohost z Hostouně, VII., 724
Dobrohost z Ronšperka, VII., 724
z Dobrušky, VII., 740-741, erb na s.740
Dobružský z Radvan, VII., 741
Dohalský z Dohalic, VII., 758-760, erb na s.759
z Dolan, VII., 777
Dolští z Týnce, VII., 794
Domousický z Harasova, VII., 817
Donát z Těchlovic, VII., 821
z Donína, VII., 834-838, erb na s.834
Doubravský z Doubravy, VII., 880, erb
Doudlebský z Doudleb, VII., 882-883, erb na s.882
Doudlebský ze Šterneka, VII., 883
Doupovec z Doupova, VII., 889-890, erb na s.889
Drahanovský z Pěnčína, VII., 909
z Drahonic (erbu střely), VII., 913
Dráchovský z Dráchova, VII., 915-916, erb na s.915
Drázský z Dráchova, VII., 943
z Dražic, VII., 948-949, pečeť na s.948
Drnovský z Drnovic, VIII., 29-30, erb na s.29
Drslavici, VIII., 45-46
Dubánek z Duban, VIII., 74-75
Dubanský z Duban, VIII., 75
z Dubé (erbu zavinuté střely), VIII., 76-78, erb na s.76
z Dubé (erbu ostrve), VIII., 78, erb
Dubecký z Dubče, VIII., 78
Dubenský z Chlumu (erbu střely), VIII., 83
Dubský z Třebomyslic, VIII., 101-103, erb na s.101; XXVIII., 297
Dubský z Vitiněvsi, VIII., 103, erb
Dvořecký z Olbramovic, VIII., 273, erb
Dýmek z Těptína, VIII., 308
Džbánovský ze Džbánova, VIII., 330-331


= E =
Ebelín z Friedberka, VIII., 347
Ebnerová z Eschenbachu, VIII., 356
Ebrzvín z Hradiště, VIII., 357-358, erb na s.358
z Eggenberka, VIII., 398-399
z Egerberka, VIII., 404, erb
Ehrenbergová, Eleonora Gayerová šlechtična z Ehrenberka, VIII., 435-436, (česká operní pěvkyně)
z Einsiedel, VIII., 459
Elpognar z Dolejšího Schönfeldu, VIII., 539
Elsnic z Elsnic, VIII., 554, erb
d´Elvert, Christian Friedrich rytíř d´Elvert, VIII., 556, (moravský historik, † 23.4.1901 v Brně); XXVIII., 381
d´Elvert, Jindřich, XXVIII., 381
Enderle, VIII., 601-602
Engel z Engelsflussu, VIII., 617-618, erb na s.618
z Enkenfurtu, VIII., 623, erb
Ercker ze Schreckenfelsu, VIII., 698, (Erb Lazara Erckera ze Schreckenfelsu je zobrazen na vnitřní zdi v nádvoří budovy Mince, nyní Regionálního musea v Jílovém u Prahy. Jedná se pravděpodobně o jediné známé vyobrazení.)

= F =
Fabricius z Rosenfeldu a Hohenfallu, VIII., 990-991
Feigel z Feigelsfeldu, IX., 68
Fellner z Feldeggu, IX., 82-83
Fictum z Fictumu, IX., 166-167, erb na s.166
Fikar z Vratu, IX., 192
Firšic z Nabdína, IX., 260
Flašar z Dolan, IX., 288
Flaxius z Čenkova, IX., 292
Fleisner z Vostrovic, IX., 297
Fleškyn z Auerbachu = von Auerbach, Fleischniger, IX., 299-300
Franck z Franckensteinu, IX., 608
Frankengrüner z Kinšperka, IX., 618
Fraňkové z Liběchova, IX., 630
Fránové z Ejzíře, IX., 631-632
Fremdár z Pruku, IX., 673-674
Fremut z Krásného Dvoru, IX., 675
Fremut a Miřkovský ze Stropčic, IX., 675-676, erb na s.675
Freytag z Čepiroh, IX., 694
Friedrich z Friedenberka, IX., 710
Fritz z Adlersfeldu, IX., 724
Fruvein z Podolí, IX., 738-739, erb na s.739
Frycek z Daliměře, IX., 739-740
z Frymburka, IX., 742-743, erb na s.743
Fuk z Hradiště, IX., 759
Funk von Funken, IX., 778
z Fürstenberka, IX., 783-784, erb na s.783; XXVIII., 458

= G =
z Gallasu, IX., 855-857
Geizkhofler z Geilenbachu, IX., 996
Gendorfer z Gendorfu, IX., 1008-1009
Gerstner, Franz Joseph Ritter von, X., 81-82
Gerstner, Franz Anton Ritter von, X., 82
Gerstorf z Gerstorfu, X., 82-84, erb na s.82
Gintl, Friedrich Wilhelm, XXVIII., 480
rytíř Gintl, Wilhelm Heinrich, XXVIII., 480-481
Glac ze Starého Dvora (též Glatz von Altenhof), X., 164, erb
Globicové z Budčína, X., 197
Globnar z Globenu, X., 197-198, erb na s.197
z Golče ( též von der Glotz), X., 256-257, erb na s.256
Gottfried ze Žeberka, X., 362-363, erb na s.363
z Götzů (též von Götzen), X., 369-370, erb na s.369
z Grafeneka, X., 396
Granovský z Granova, X., 425-426, erb na s.425
z Greifenfelsu = von Greifenfels, X., 463 (erb pražského pořádku „svobodných šermířů od péra")
Gryll z Grylova, X., 550-551
Gryspek z Gryspachu (též Griespek z Griespachu), X., 552-554, erb na s.552
Günter z Moren, X., 622
z Gutštejna, X., 639-641, erb na s.639

= H =
Habartický z Habartic, X., 680
Habervešl z Habernfeldu, X., 684
Habrovec z Habrova, X., 697-698
Hackel z Hackenfelsu, X., 702-703
Had z Proseče, X., 720
Hájek z Hájku, X., 754-755
Hájek z Hodětína, X., 755
Hájek z Libočan, X., 755-756, erb na s.756
Hájek z Pertoltic, X., 757
Hájek z Robčic, X., 757
Halama z Běchar, X., 761
Halaš z Radimovic, X., 762
z Halleweilu, X., 799-800
Hamza ze Zábědovic, X., 834-835
Hanikýř ze Semína, X., 844-845
Hanke z Hankenšteina, X., 850
Harant z Polžic a Bezdružic, X., 876-878
z Hardeka (též z Hardegga, von Hardegg), X., 881-882
z Harrachu, X., 904-908, erb na s.904
Hartel, Wilhelm Ritter von, X., 914
z Hartigu, X.,, 916-917, erb na s.916
Hartmann z Hartenthalu, Sigmund Ferdinand, X., 923
Hartmann z Hartenthalu, X., 923
z Hasenburka, X., 932-934
Háša z Újezda, X., 948
z Hatzfeldu, X., 955; XXVIII., 543
z Haugvic, X., 959-962, erb na s.959
z Haye (též z Haje), Jan Leopold rytíř, X., 999-100 (biskup královéhradecký)
Hecht z Rosic, XI., 15
Heidler z Heilbornu, XI., 20
Heinold, XXVIII., 552
Hejlovec z Polkovic = Hýlovec z Polkovic
Helm z Vorlova, XI., 84-85
Helversen z Helversheimu, XI., 88
Hennevogel von Ebenburg, XI., 104
Henniger z Eberka = Henygar ze Seeberka
Henygar ze Seeberka (též ze Žeberka). XI.,, 111-112
z Herbersteina, XI., 145-146, erb na s.145
Herburt z Fulšteina, XI.,, 149-150
Heřmanský ze Sloupna, XI., 184-185
Herold ze Stodu, XI., 201
Heršteinští z Heršteina ( = z Nového Heršteina), XI., 213
z Hertenberka, XI.,, 214
z Heussenstammu, XI.,, 255-256
Hildprandt von und zu Ottenhausen, XI., 288
Hlaváč z Vojenic, XI., 347
Hlávka
- rytíř Hlávka, Antonín, XXVIII., 574
- Hlávka, Josef, XXVIII., 574-575
Hlavsa z Liboslavě, XI., 356
Hložek ze Žampachu, XI., 373-374
Hoberk z Hennersdorfu = Hubryk z Hennersdorfu
Hodějovský z Hodějova, XI., 427-428, erb na s.427
Hodičtí z Hodic, XI., 429-430, erb na s.429
Hoffman, Eduard rytíř, XI.,, 460
Hofman z Grünbühelu a ze Střechova (též Grunpuchlu, Grynpychlu apod.), XI., 462
Hogen (Hagen) ze Švarcpachu, XI., 465-466
z Hohenberka, Žofie, XXVIII., 585, 1145
Hochhauzar z Hochhauzu, XI., 476-477
Hok z Cvaibruku = Hock von Zweibrück. XI.,, 481
Holakovský z Proseče, XI.,, 481
Holan z Jiljova, XI., 482
Holar z Práchně, XI.,, 483-484
Holec z Nemošic, XI., 490
Holejšovští ze Slavětína, XI., 491
Holický ze Šternberka = ze Šternberka
Holovouský z Holovous. XI., 504
Höltzl ze Sternsteinu, XI., 507-508
Holý a Žďárský z Chrastu, XI., 514-515
Homburk z Homberka, XI., 520
Homut z Harasova, XI., 533
z Honbic, XI., 534
Horák z Milešovky. XI.,, 560-561
Hora z Ocelovic, XI., 565-566
Horčice z Prostého, XI.,, 569
Horčický z Tepence, XI.,, 569-570
Hořešovec, Hořešovec z Hořešovic, Hořešovec z Libošína, XI., 580
Hořický z Hořic, XI., 582-583
Horňatecký z Dobročovic, XI., 589
Horský z Horskýsfeldu, XI., 640
Horšický z Horšic, XI., 641
z Horšova = Skribonius z Horšova
z Hotštejna, XI., 641
Hostačovský z Petrovic, XI., 671
Hošťálek z Hognestu, XI., 681
Hošťálek z Javořic, XI., 681
Houska ze Zahrádky, XI., 700
z Housson, XI., 706
Houška z Adlerburka, XI., 708
Hozlaur z Hozlau, XI., 718
Hrabáně z Přerubenic, XI., 721, erb
Hrabišici, XI., 724
z Hradce, XI., 728-733, erb na s.728
z Hradenína = Pulkava
Hradištský z Hořovic, XI., 752
Hřebenáčové ze Hřebene = z Harrachu
Hrobčický z Hrobčice, XI., 786-787, erb na s.786
Hronovici, XI., 795, erb
Hrubý z Jelení, XI.,, 805
Hruška z Března, XI., 809
Hruška ze Strkova, XI., 809-810
Hrušovský z Olšan, XI., 811
Hrušovský z Hrušova, XI., 811
Hrůza z Chelčic, XI., 811-812
Hrzán z Harasova, XI., 812-813, erb na s.812
Hubatius z Kotnova, XI., 816
Huber z Risenpachu, XI., 821-823
Hubka z Černčic = Světecký z Černčic
Hubryk z Hennersdorfu, XI., 826-827
Huler, XI., 856 (chebský měšťanský rod)
Humpolec z Prostiboře a na Libochovicích, XI., 883
Humpolecký z Rybenska, XI., 883-884
z Husi, XI., 924-925
Húska ze Zahrádky = Houska ze Zahrádky
z Hustířan, XI., 928
Huvar z Lobenšteina (Hofer z Lobenšteina), XI., 943
hrabě Huyn, XXVIII., 612
Hvězda z Vicemilic, XI., 960
Hýlovec (Hejlovec) z Polkovic, XI., 1028
Hydrák z Habrova, XI., 1036
Hynek z Velenova zv. Hynkonius, XI., 1036-1037
Hyzrle z Chodů, XI., 1065

= CH =
Chanovský z Dlouhévsi, XII., 48-50
Charvát z Baršteina, XII., 79
z Chlumčan = louda z Chlumčan
z Chlumčan, Matouš, XII., 246
Chlumčanský z Přestavlk a z Chlumčan, XII., 246-249
Chlumecký, rytíř Peter, XII., 250-251
Chlumský z Chlumu = Dubenský z Chlumu
z Chlumu, Kepkové = Kepkové z Chlumu
Chlum z Chlumu, XII., 253
Chmelíř ze Semechova, XII., 263
Chobotský z Ostředka, XII., 270
z Chocemic, XII., 270
Chochol ze Semechova, XII., 285
Chomut z Harasova = Homut z Harasova
Choryňský z Ledské, XII., 366
Chotek z Chotkova a Vojnína, XII., 370-373; XXVIII., 634-635
z Chotěmic, XII., 374
Chotouchovský z Nebovid, XII., 376
z Choustníka, XII., 379
Chřepický z Modliškovic, XII., 388
Chroustenský z Malovar, XII., 416-417
Chrt ze Rtína, XII., 417-418
Chuchelský z Nestajova, XII., 440
Chvalkovský z Hustířan, XII., 447
Chvalkovský z Ledec, XII., 448
Chvatěrubský z Lestkova, XII., 449


= I =
z Ilburka (von Eulenburg), XII., 500-502
z Ilova, XII., 524

= J =
z Janinall a Jangang, XIII., 10
Janovský z Janovic, XIII., 26-29
z Javořice, XIII., 127
Jelínek z Koldína, XIII., 206
z Jemniště, XIII., 214-215
Jeník Zásadský z Gamsendorfu (původní predikát z Kamzíkova), XIII., 220-222
Jeník z Bratřic, XIII., 222
Jeníšek z Újezda, XIII., 228-230
Jenšík z Ježova XIII., 232-233
Jenšík z Radvánova, XIII., 233
z Jenšteina, Jan, XIII., 233-236 (arcibiskup pražský)
Ješín z Bezdězce, XIII., 297
Jezbera z Kolivé Hory, XIII., 309
Ježovský z Lub, XIII., 345-346
rytíř Jireček ze Samokova, XXVIII., 712-713
šlechtična Jirečková ze Samokova, XXVIII., 713
Jiskra z Brandýsa, XIII., 561-563
Jištěrbský z Blatna = Blatenský z Blatna
Jizbický z Jizbice, XIII., 568-569

= K =
Kaan z Albestu, XIII., 710; XXVIII., 725
Kába z Rybňan, XIII., 714
Kadner z Greifenecku a Ernfriedesdorfu, XIII., 737
z Kadova, XIII., 738
Kafuňk z Chlumu, XIII., 743
Kagerové ze Štampachu = Globnar z Globen; Štampach ze Štampachu
z Kaiseršteina, XIII.,, 757
Kalckreutherové z Kalckreuthu = Kolchrejtarové z Kolchrejtu
Kalenicové z Kalenic, XIII.,, 785-786
Kamarét ze Žirovnice, XIII., 829
Kamarýt r Rovin, XIII., 831
Kamberský z Kamberku, XIII., 832
z Kamenice:
- Baršové z Kamenice, XIII., 850
- Bozděchové z Kamenice, XIII., 850
- Hlasové z Kamenice, XIII., 850
- Kameničtí z Kamenice, XIII., 850-851
- Kameničtí z Kamenice na Hojovicích (též z Bechyně), XIII., 851
- z Kamenice, XIII., 851
- z Kamenice, XIII., 851 (na Jílovsku)
- Kameničtí z Kamenice, XIII., 851 (na Pelhřimovsku)
- z Kamenice, XIII., 851 (na Mimoňsku)
- Kadeřávek z Kamenice, XIII., 851
- Jan z Kamenice, XIII., 851 (písař dvorský)
Kamenický z Vitiněvsi, XIII., 852
Kamycký ze Lstiboře, XIII., 878-879
Kamýk z Pokratic, V 880-881
Kaňha z Veleslavína, XIII., 918
Kanický z Čachrova, XIII., 919-920
z Kapí Hory = Severin Pavel
Kaplíř ze Sulevic, XIII., 967-970
Kapoun ze Smiřic, XIII., 971
Kapoun ze Svojkova, XIII., 971-973
Kapřík Lesonický z Lesonic, XIII., 980
Kapr z Kapršteina, XIII., 981
Karásek ze Lvovic, XXVIII., 744-745
Karel ze Svárova, XIII., 1058-1059
Karg z Bebenburku, XIII., 1061
Karlík z Nežetic, XIII., 1067-1068
Karlovic z Karlovic. XIII., 1074
z Karlsperka, XIII., 1076-1077
Karvinský z Karviné, XIV., 13
Karyk (Kařízek) z Řezna XIV., 15
Kast z Ebelsberku, XXVIII., 751
Kavala z Polkovic = Hýlovec z Polkovic, XIV., 101
Kavan z Dědibab (též z Jedibab), XIV., 102
Kdulinec z Ostromeče, XIV., 130
Kekule ze Stradonic, XIV., 142-143
Kölbel von Geissing (Kelbl z Gejzinku), XIV., 144-145; XXVIII., 757
Kelbl z Löwengrimmu, XIV., 145
z Kellersperga, XIV., 151
Kelley, Eduard. XIV., 151
Kepka z Chlumu, XIV., 165
Keruňk z Lomu, XIV., 187
Kestřanský a Údražský z Kestřan, XIV., 189-190
Kheck von Schwarzbach, XIV., 197
Khevenhüller, XIV., 198-199
Kinský
- Kinský, XIV., 240-245
- kníže Kinský, Ferdinand, XXVIII., 764-765
Kitlitz z Ehrenbergu, XIV., 273-274
Kladenský u Kladna, XIV., 283-284
z Klebelsberka z Thumburka, XIV., 328
Klenka z Vlastimilu, XXVIII., 772
z Klenové a Janovic, XIV., 358-360
von Klingenberg (z Klimberka), XIV., 381-382
z Klinšteina, XIV., 393-394
Klucký z Libodržic, XIV., 414
Klusák z Kostelce, XIV., 417
z Klussenbachu (viz: z Clussenberka, OSN, V., 470)
z Kněžmosta = Valečovský z Kněžmosta
Kober z Kobersberka, XIV., 470
Kos z Dobrše, XXVIII., 780
Kocián z Kronenfeldu, XIV., 477-478
Kocín z Kocinétu, XIV., 478-479
Kocour z Otína, XIV., 481
Kocovský z Kocova (Kočovský z Kočova), XIV., 481
Koc z Dobrše, XIV., 481-483
Kokořovec z Kokořova, XIV., 523-524
Kolda ze Žampachu, XIV., 540
z Koldic, XIV., 541-542
Kalckreuter von Kalckreut = Kolichreitár z Kolichreitu, XIV., 552
z Kolovrat, XIV., 600-605; XXVIII., 788
Komarovský z Libanic, XIV., 615
Koňas z Vydří, XIV., 666-667
Konecchlumský z Konecchlumně, XIV., 677
Konojedský z Pojetic, XIV., 718
Kopidlanský z Kopidlan, XIV., 771-772
Kop z Raumenthalu, XIV., 796
Korbel z Bukové, XIV., 805
Korb z Weidenheimu, XIV., 805
Kordule ze Sloupna, XIV., 811,812
Kořenský z Terešova, XIV., 832-833
Korka (Kůrka) z Korkyně, XIV., 843
Kosořský z Kosoře, XIV., 929
Kostelák z Kostelce, XIV., 938-939
Kostelečtí ze Sládková, XIV., 945
Kostka z Postupic, XIV., 946-947
Košetický z Horek, XIV., 964
Košín z Košíně, XIV., 966-967
Košín
- Košín z Radostova, XIV., 967
- Josef Košín z Radostova, XIV., 967 (spisovatel)
- Košín z Freudenhofu, XIV., 967
Kotečník z Domaslavě, XIV., 972
Kotulínský z Kotulína, XIV., 989
Kotva z Freifeldu, XIV., 990-991
Kotvic z Kotvic, XIV., 991
Kouč z Kouče, XIV., 996-997
Koudele ze Žitenic, XIV., 997
z Kounic, XIV., 1000-1001; XXVIII., 805
Kounici, XIV., 1002
z Kounic-Rietberku, XIV., 1002-1003
Kousek ze Sobětiček, XIV., 1008
Koutský z Jenštejna, XIV., 1008
Koutský z Kostelce, XIV., 1008
Koutský z Koutů, XIV., 1008
Kozelka z Hřivic, XIV., 1049
Kozský z Kozího, XIV., 1056
Krabice z Veitmile, XIV., 1061-1063
Krajíř z Krajku, XV., 24-25
Král z Dobré Vody, XV., 39-40
Králík z Buřenic, XV., 43 (olomoucký biskup)
z Kralovic, Jan, XV., 57, (husitský válečník)
Kraselovský z Kraselova, XV., 73-74
Kratochvíl z Kronbachu, XV., 92
z Kravař, XV., 98-100
Kravařský ze Šlevic, XV., 101
z Krčína = Martin z Krčína
Krčín z Jelčan, XV., 103-104
Krčma z Konipas, XV., 104
Kressl von Qualtenberg (též čes. Kresl z Kvaltenberka), XV., 131
Krchlebec, Krčma z Konipas, XV., 104, 157
Křinecký z Ronova, XV., 173-174
Krocín z Drahobejle, XV., 233-234
Kropáč z Krymlova, XV., 251
Krsovský z Krsovic, XV., 266-267
Kršňák z Karlsperka, XV., 267-268
z Krucemburka, XV., 272
Krupý z Probluze, XV., 286-287
von Kuenburg (t. Khuenburg), XV., 325
Kuhn von Kuhnenfeld, XV., 329
Kule z Chotče, XV., 341
Kulíšek z Moravičan, XV., 346
Kunaš z Machovic, XV., 364-365
u Kunčího, XV., 366
Kuneš z Lukavec, XV., 368
z Kunovic, XV., 372-373
z Kunštátu, XV., 375-378
z Kunvaldu
- Berbek z Kunvaldu, III., 784
- Dražický a Vražda z Kunvaldu, XV., 379
Kupec z Bílenberka, XV., 383
Kurcpach (Kurzbach) z Trachenburka a Milíče, XV., 389
Kustoš ze Zubřího a Lipky, XV., 407
Kuthen ze Šprinsberka, XV., 412
Kutnaur
- Kutnaur z Kutnova, XV., 437
- Kutnaur ze Sonnensteinu, XV., 437
Kutovec z Úrazu, XV., 438
Kyblín von Waffenburg, XV., 481
Kydlín z Plotišť, XV., 483
Kyj z Kyjova, XV., 484

= L =
z Labouně, XV., 523 (erbu modrého klínu)
Labounský z Labouně, XV., 523 (erbu daňka)
Lacembok z Chlumu, XV., 530-531
z Lamberka, XV., 580
Lamboy, XV., 584-585
Lamingár z Albenreuthu, XV., 590-591
z Landštejna, XV., 618-619
Lang z Langenfelsu, XV., 621-622
Lanna, XV., 637-638
Lapáček ze Rzavého, XV., 653
von Laudon, XV., 715-716
Lažanský z Bukové, XV., 750-751
Lebeda z Bedrsdorfu, XV., 754
z Ledeburu, XV., 768
Lehomský z Malevic, XV., 803
z Lemberka, XV., 836
Leskovec z Leskovce, XV., 964
Léva z Brozanek, XV., 964
Leveneur z Grünwaldu, XV., 965
Lev z Rožmitálu, XV., 975-977
z Levetzowů, XXVIII., 887
Lexa z Aehrenthalu, XV., 982; XXVIII., 1147
Lhota ze Lhoty, XV., 1002
Lhoták ze Lhoty, XV., 1002
rytíř Lhoták ze Lhoty, XXVIII., 890
Lhotka
- Lhotka ze Lhoty, XV., 1004
- Lhotka ze Zmyslova, XV., 1004
Lhotský ze Ptení, XV., 1005
Libocký z Libéhory, XV., 1031
Lidl z Lidlova, XV., 1045-1046
Lidl z Myslova, XV., 1046
z Liechtensteina, XV., 1055-1058; XXVIII., 891-892
Lichnovský z Voštic, XVI., 6-7
z Lichtemburka, XVI., 8
z Limuz = Mitis Tomáš z Limuz
Lipanský z Lipan, XVI., 63
z Lipého, XVI., 68-69
Lipovský z Lipovice, XVI., 76-77
Lipský z Lípy, XVI., 85
z Lisova, XVI., 101-102 (t. von Lissau)
Liška z Rottenwaldu, XVI., 141
Litický ze Šonova, XVI., 164
Litoborský z Chlumu, XVI.,166-167
z Lobkovic
- z Lobkovic, XVI., 221-229; XXVIII., 897
- z Lobkovic, Caramuel, V., 138
- z Lobkovic Hasišteinský, XVI., 229-232
Lokšan z Lokšan, XVI., 298
z Lomnice = Meziřický
Lomnický z Budče, XVI., 310-311
Lorecký z Elkouše, XVI., 342
Losy z Losenau, XVI., 356
Losy z Losinthalu, XVI., 356-357
Loubský z Lub, XVI., 368-369
Louda z Chlumčan, XVI., 370371
z Löwenbrucku = Zatočil Jan z Löwenbrucku
z Ludanic, XVI., 421
Lukavecký z Lukavce, XVI., 448-449
Lukavský z Lukavice, XVI., 450
Lukavský z Řeneč, XVI., 450
Lungvic z Lungvic, XVI., 464
Lutic z Lutic, XVI., 476-477
Lvovický ze Lvovic, XVI., 501-502

= M =
Makovský z Makové, XVI., 677-678
Malabaila hrabě Canal, XVI., 686
Malenínský z Malenína, XVI., 700
Malesický z Poutnova, XVI., 701-702
Malešický z Černožic, XVI., 702
Malikovský z Bystré, XVI., 705
Malinovský z Hlavačova, XVI., 705-706
Malovec, XVI., 723-727
- Malovci z Pacova
- Malovci z Chýnova
- Malovci Libějovic
- Malovci z Březí
- Malovci Bělečtí (z Běleče)
- Dřítenští (Kosořové) z Malovic
- Malovci z Borotína a Zbraslavic
- Malovcové z Kamene
z Mansfeldu, XVI., 783-784
Margelík, XVI., 835
Markolt z Tedražic, XVI., 866
Markvart z Hrádku, XVI., 870-871
Markvartici, XVI., 871-872
Marradas, XVI., 890-891
z Martinic, XVI., 919-921
Martinius z Dražova, XVI., 922-923
Martinovský z Roseče, XVI., 923
rytíř Maschka, XVI., 937-938
Materna z Květnice, XVI., 973-974
Mateřovský z Mateřova, XVI., 975
Matyášovský z Matyášovic, XVI., 1002
Max z Wachsteinu, XVI., 1017-108
Mayer von Mayern, XVI., 1028
Mazanec z Frymburka, XVI., 1035
Mazaný ze Slavětína, XVI., 1035
Medek z Krymlova, XVI., 1056
Měděnec z Ratibořic, XVI., 1058
Mehl ze Střelic, XVII., 21
Měnický z Červeněvsi, XVII., 103
Mensdorff-Pouilly, XVII., 108
Menšík z Menšteina, XVII., 109
Merklínský z Merklína, XVII., 135
Měsíček z Výškova, XVII., 154-155
Metternich, XVII., 207-208
Meziříčský z Lomnice, XVII., 238-240
z Meziříčí = Olivetský z Olivetu
rytíř Mezník, XVII., 243
z Michalovic, XVII., 277-278
Michna z Otradovic, XVII., 285
Michna z Vacínova, XVII., 285-286
z Miletínka a Pardubic, XVII., 335
Miličavský z Braunberka, XVII., 342
z Miličína, XVII., 344
z Millesima, XVII., 353-354
Milner = Müllner z Milhauzu, XVII., 357
Minkvic = Minckwitz z Minckwitz, XVII., 392
Mírek ze Solopisk, XVII., 411
Miseroni z Lisonu, XVII., 420-421
Mišovský (Mnišovský) ze Sebuzína a Heršteina, XVII., 436
Mitis z Limuz, XVII., 440-441
Mládenec z Miličína, XVII., 449-450
Mladota ze Solopisk, XVII., 451-452
Mladvaněk (Václav) z Rachmanova, XVII., 452-453
Mlázovský z Těšnice = Blehové a Mlázovští z Těšnice, XVII., 454
šlechtic Monse, Jan Vratislav, XVII., 564-565
Moravický z Roudnice, XVII., 713-714
Morel z Letin, XVII., 729
z Morzina, XVII., 749-750
Mošaur z Valdova, XVII., 782
Mracký (Mračský) z Dubé, XVII., 808
Mrakeš z Noskova, XVII., 808-809
Mráz z Milešovky, XVII., 818
Muchek z Buchova, XVII., 846
Munka z Ejvančic, XVII., 868-869
Mutrplos z Tedražic, XVII., 916
Myslík z Hyršova, XVII., 937-938
Myška ze Žlunic, XVII., 944-945
Mitrovský z Nemyšle, XVII., [1-4], doplňky a opravy

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting