Login

JI - ZTS

JÍLEC
Obecná figura.
Součást bodné nebo sečné chladné zbraně. Nevyskytuje, resp. neuplatňuje se jako samostatná heraldická figura, termín slouží pouze pro heraldický popis.
» Terminologická poznámka:
Záštitou / košem, jílcem a hruškou / hlavicí se podrobně zabývá cit. Terminologický soubor.
» Viz: Terminologické soubory, soubor MEČ.
» Literatura:
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1986, díl III., s.211, heslo Jílec.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JILM
Obecná figura.
Ze 16 známých druhů se v našich zemích vyskytují tři - jilm habrolistý, drsný, vaz.
Za základní polohu považujeme štíhlý LISTNATÝ STROM, VYRŮSTAJÍCÍ nebo VYKOŘENĚNÝ - v heraldických popisech nutno uvést.
Rozhodne-li se heraldický výtvarník tento strom nebo jeho část nakreslit jako obecnou heraldickou figuru, měl by se s jeho podobou seznámit v některém z botanických atlasů a kresbu přiměřeně stylisovat.
» Poznámka:
Jilm obdobně jaké jiné listnaté stromy nelze ve stylisované heraldické kresbě jednoznačně rozlišit, pokud nejsou doprovozeny dalšími určujícími atributy, nejčastěji listy nebo plody.
U jilmu jsou listy okrouhlé a zakončené ostrými dvojitými zuby; lze si klást otázku, zda jsou pro druhové určení stromu dostatečné.
» Literatura:
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1986, díl III., s.211, heslo Jilm, obr. listů.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JMELÍ
Obecná figura.
Jmelí je rostlinou parazitující na různých stromech, keřích a i jiných rostlinách. Má podobu bohatě rozvětveného keříku se zelenými větévkami, zakončenými dvojicemi zelených podélně rýhovaných listů oválného a k větévce se zužujícího tvaru s bílými bobulemi. Jmelí bylo kultovní rostlinou Keltů, v křesťanské ikonografii má vztah k Ježíši Kristu.
Vzhledem k nepravidelným tvarům nemůžeme jednoznačně definovat základní polohu; zobrazuje se zpravidla v přirozených barvách.
Rozhodne-li se heraldický výtvarník tuto rostlinu nebo její část nakreslit jako obecnou heraldickou figuru, měl by se s její podobou seznámit v některém z botanických atlasů a kresbu přiměřeně stylisovat.
» Literatura:
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1986, díl III., s.223, heslo Jmelí. obr.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting