Login

KŮL

KŮL
Heroldská figura.

Jedna ze základních HEROLDSKÝCH FIGUR. Vznikne tak, že štít je dvakrát POLCENÝ, nejčastěji přímými ŘEZY, případně ŘEZY různých tvarů – CIMBUŘOVÝ, OBLAKOVÝ, BERLIČKOVÝ apod. Ve štítě musí být minimálně dvě a maximálně tři odlišné HERALDICKÉ TINKTURY. Odkazujeme na komentáře u termínů POLCENÝ, POLCENÝ DVAKRÁT. Šířku KŮLU v heraldickém popisu zásadně neuvádíme. Některá heraldická kompendia uvádějí, že KŮL má být široký jednu třetinu nebo dvě sedminy štítu. Za základní polohu považujeme přiměřeně široký KŮL umístěný uprostřed štítu a dotýkající se jeho horního a dolního okraje. KŮL se může v erbech / znacích vyskytovat v různých podobách, které je nutno v heraldických popisech přiměřeně a srozumitelně popsat. 

Literatura:
Buben: Encyklopedie heraldiky, Libri, Praha 1997, s.233.

Modifikace termínu:

TS 1:    DVA KŮLY, TŘI KŮLY, ČTYŘI KŮLY, atd.

Do štítu lze umístit libovolný počet kůlů, ten je omezen pouze čitelností erbu / znaku. Se zvyšujícím se počtem kůlů se úměrně zmenšuje jejich šířka. Nedoporučujeme, aby takové kůly byly popisovány  jako „latě“, „nitě“, „pružce“ apod. „terminologické skvosty“. Podobně termíny se objevují v německé heraldické terminologii a někteří heraldici je uplatňují i v českém prostředí. Rovněž nedoporučujeme, aby větší počet kůlů byly popisovány jako „úzké“ nebo „zúžené“.

Připomínáme, že je nutné dodržovat následující konvenci: Při sudém počtu ŘEZŮ vznikají KŮLY, při lichém počtu ŘEZŮ  se jedná o několikanásobné POLCENÍ štítu / pole.

TS 1:    TŘI KŮLY

TS 1:   ČTYŘI KŮLY

TS 2:    KŮL VPRAVO / VLEVO

Kůl je výrazně posunut k pravému / levému okraji štítu.

TS 2:   KŮL VLEVO

TS 3:    KŮL ZÚŽENÝ

Kůl je výrazně zúžen. V heraldickém popisu se zásadně jeho šířka neuvádí. Konkrétní figura je závislá na celkové komposici erbu / znaku.

Tolerovaný termín:  KŮL ÚZKÝ.

Zásadně nedoporučujeme termíny "kolík", "prut", "lať", "nit" (Krejčík - Psík: Základy heraldiky, s. 28.)

TS 4:    KŮL ROZŠÍŘENÝ

Kůl je výrazně rozšířený. V heraldickém popisu se zásadně jeho šířka neuvádí. Konkrétní figura je závislá na celkové komposici erbu / znaku.

Tolerovaný termín:  KŮL ŠIROKÝ.

TS 5:    KŮL ODSAZENÝ NAHOŘE VPRAVO / VLEVO

Kůl je uprostřed DĚLENÝ a jeho horní polovina je ODSAZENA VPRAVO / VLEVO o celou jeho šířku.

TS 5:    KŮL ODSAZENÝ NAHOŘE VLEVO

TS 6:    KŮL ODSAZENÝ DOLE VPRAVO / VLEVO

Kůl je uprostřed DĚLENÝ a jeho dolní polovina je ODSAZENA VPRAVO / VLEVO o celou jeho šířku.

TS 6:   KŮL ODSAZENÝ DOLE VLEVO

TS 7:    KŮL STUPŇOVITĚ VPRAVO / VLEVO

Kůl je uprostřed posunut přibližně o polovinu své šířky tak, že tvoří stupeň.

Tolerovaný termín:  KŮL VPRAVO / VLEVO STUPŇOVITÝ.

Nedoporučené termíny: stupeň, schod.

TS 7:   KŮL STUPŇOVITĚ VLEVO

TS 8:    KŮL ZKRÁCENÝ NAHOŘE / DOLE

Kůl je od horního / dolního okraje štítu / pole výrazně zkrácen, avšak zkrácené nedosahuje do optimálního středu štítu / pole.

Tolerovaný termín:  KŮL ZKRÁCENÝ SHORA / ZDOLA.

TS 8:   KŮL ZKRÁCENÝ DOLE

TS 9:    KŮL ZKRÁCENÝ OBOUSTRANNĚ

Kůl je výrazně zkrácen od obou okrajů štítu; lze jej však též nazvat termínem ŠINDEL.

TS 10: KŮL ZAHROCENÝ NAHOŘE / DOLE

Hrot kůlu se dotýká horního / dolního okraje štítu / pole. Zahrocený kůl však může být též ZKRÁCENÝ.

TS 10:   KŮL ZAHROCENÝ DOLE

TS 11  KŮL ZAHROCENÝ OBOUSTRANNĚ

Hroty se dotýkají obou okrajů štítu / pole. Oboustranně zahrocený kůl však může být též ZKRÁCENÝ.

TS 12:  KŮL ROUTOVÝ

Kůl je složen z libovolného počtu POSTAVENÝCH ROUT, které se vzájemně dotýkají svými HROTY. Tuto polohu považujeme za základní, v heraldickém popisu ji není nutno výslovně uvádět. Odlišné postavení ROUT je naopak nutno uvést, rovněž je nutno uvést, je-li kůl složen z několika řad rout.

TS 13:  KŮL ROUTOVÝ Z POLOŽENÝCH ROUT

Kůl je složen z libovolného počtu POLOŽENÝCH ROUT, které se vzájemně dotýkají svými HROTY. Větší počet řad je nutno v popisu rovněž uvést.

TS 14:  KŮL ROUTOVANÝ

Uvnitř kůlu je nejméně jedna řada POSTAVENÝCH ROUT, které se dotýkají svými HROTY. Větší počet řad je nutno v popisu uvést. Pokud by ROUTY zanikaly v okraji kůlu, popíšeme jej jako KŮL ROUTAMI POSETÝ / POSYPANÝ, bez uvedení řad nebo počtu rout.

TS 15:  KŮL ROUTOVANÝ POLOŽENÝMI ROUTAMI

Uvnitř kůlu je nejméně jedna řada POLOŽENÝCH ROUT, které se dotýkají svými HROTY. Větší počet řad je nutno v popisu uvést. Pokud by ROUTY zanikaly v okraji kůlu, popíšeme jej jako kůl POLOŽENÝMI ROUTAMI POSETÝ / POSYPANÝ bez uvedení řad nebo počtu rout.

TS 16:  KŮL ŠACHOVANÝ

Uvnitř kůlu jsou nejméně dvě řady šachovnicových polí, celkový počet polí v popisu neuvádíme. Toto vyobrazení považujeme za základní. Větší počet řad je nutno v popisu uvést. Je-li kůl v barevném nebo kovovém poli, musí první horní šachovnicové pole být buď kovové nebo barevné. Kůl může mít různé polohy a tvary, jak jsme uvedli v předchozích termínech. Odlišnosti nutno v heraldických popisech uvést.

TS 16:   KŮL ŠACHOVANÝ (varianta)

TS 17:  KŮL NASEKANÝ

Do okrajů kůlu jsou provedeny záseky. Jejich počet, tvar, velikost ani orientace nejsou předmětem heraldického popisu.

Kůl může být vyobrazen pomocí dalších ŘEZŮ, CIMBUŘOVÉHO, OSTRVOVÉHO, PILOVITÉHO, VLNITÉHO.

TS 17:   KŮL CIMBUŘOVÝ

TS 17:   KŮL OSTRVOVÝ

TS 17:   KŮL PILOVITÝ

TS 17:   KŮL VLNITÝ

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting