Login

KLÍN

KLÍN

Heroldská figura.

Vznikne KOSMÝM a ŠIKMÝM ŘEZEM vedenými z horních rohů k dolnímu okraji štítu. Takový KLÍN považujeme za základní tvar, který není nutno v heraldickém popisu výslovně uvádět. KLÍN může mít mnoho různých tvarů a může být vytvořen pomocí různých ŘEZŮ. Odlišné tvary a polohy doporučujeme popsat podle termínů navržených v HTK. Doporučujeme, aby byly popisovány pouze úplné klíny (viz komentář u termínu HROT). Ve štítě musí být nejméně dvě odlišné tinktury.  

Viz též termín: DĚLENÍ / POLCENÍ HROTITÝMI ŘEZY. 

Literatura:
Buben: Encyklopedie heraldiky. Libri, Praha 1997, s.199. 

Modifikace termínu:

TS 1:   KLÍN ZKRÁCENÝ

Klín se nedotýká dolního okraje štítu. Měrná hodnota zkrácení se v heraldickém popisu neuvádí.

TS 2:   KLÍN SNÍŽENÝ

KOSMÝ a ŠIKMÝ ŘEZ nevycházejí z horního okraje štítu, jsou výrazně sníženy. Měrná hodnota snížení se v heraldickém popisu neuvádí.

TS 3:   KLÍN SEŘÍZNUTÝ

Dolní část klínu je seříznuta a nedotýká se dolního okraje štítu, pokud se dotýká, je nutno to v popisu uvést. Seříznutí klínu může být kosmé nebo šikmé, za základní tvar považujeme KLÍN VODOROVNĚ SEŘÍZNUTÝ.

TS 4:   KLÍN ZÚŽENÝ

Zúžený klín má základnu na horním okraji štítu výrazně zúženou, může být zkrácený, seříznutý, kosmý nebo šikmý, nemůže však být snížený.

TS 5:   KLÍN VOLNÝ

Je volně umístěn ve štítě / poli a nedotýká se žádného okraje. Vyskytuje se jako OBECNÁ FIGURA ve znacích s řemeslnou symbolikou. Doporučujeme proto, aby v heraldickém popisu bylo uvedeno, že se jedná o KLÍN VOLNÝ, neboť by mohlo dojít k záměně s HEROLTSKOU FIGUROU.

TS 6:   KLÍN VYDUTÝ / VYPUKLÝ

Prohnutý dovnitř / prohnutý ven. Zpravidla má základní tvar, může však být různě modifikován – odlišné tvary je nutno popsat.

TS 6:   KLÍN VYPUKLÝ

           

TS 7:   KLÍN KOSMÝ / ŠIKMÝ

Oba ŘEZY jsou KOSMÉ / ŠIKMÉ a směřují k LEVÉMU / PRAVÉMU DOLNÍMU OKRAJI ŠTÍTU. Oba ŘEZY vycházejí přibližně z poloviny horního okraje a poloviny LEVÉHO / PRAVÉHO okraje štítu. Oba klíny jsou obvykle v základním tvaru, odlišné modifikace doporučujeme popsat podle navržených termínů HTK.

TS 7:   KLÍN ŠIKMÝ

          

TS 8:   KLÍN OPAČNÝCH TINKTUR

Klín je POLCENÝ a opakuje v opačném pořadí TINKTURY štítu. Tento tvar považujeme za základní. Může se totiž vyskytnout případ, kdy klín je opačnými tinkturami DĚLENÝ. V takovém případě popíšeme KLÍN OPAČNÝCH TINKTUR V DĚLENÉM ŠTÍTĚ.

TS 8:   KLÍN OPAČNÝCH TINKTUR V DĚLENÉM ŠTÍTĚ

TS 9:   KLÍN V POLCENÉM ŠTÍTĚ

Klín, např. zlatý, je ve štítě, který je POLCEN dvěma odlišnými TINKTURAMI.

TS 10:   KLÍNY  DVA, TŘI ... apod.

Základny dvou a více klínů vycházejí vždy z horního okraje štítu. Se zvyšujícím se počtem klínů se úměrně zmenšuje jejich šířka, přesto je popisujeme jako KLÍNY v tzv. základním tvaru. Různé modifikace doporučujeme popsat podle navržených termínů v HTK. Připomínáme, že se zásadně popisují pouze celé čili úplné KLÍNY, nikoli jejich poloviny nebo dokonce menší části. V takových případech dáváme přednost HROTITÝM ŘEZŮM.

TS 10:   KLÍNY TŘI

          

TS 11:   DVA KLÍNY MEZI NIMI HROT

Případ kombinace dvou KLÍNŮ a mezi nimi vsunutého HROTU nastane tehdy, má-li HROT odlišnou tinkturu od tinktury štítu a KLÍNŮ.

Např.: Ve stříbrném štítě dva modré klíny, mezi nimi zlatý hrot.

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting