Login

OU - ZTS

OVÁL
Obecná figura.
PRÁZDNÁ nebo „plná" plocha ve tvaru elipsy. Za základní polohu považujeme POSTAVENÝ OVÁL; v popisu je nutno uvést, zda je prázdný nebo „plný", tj., zda jeho ohraničená plocha má shodnou nebo odlišnou tinkturu od tinktury štítu / pole.
» Viz t. termín: MANDORLA.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OVCE
Obecná figura.
Za základní polohu považujeme KRÁČEJÍCÍ OVCI. Má-li na krku ZAVĚŠENÝ ZVON, je nutné to v popisu uvést. Vyobrazena bývá zpravidla v PŘIROZENÝCH BARVÁCH, ZBROJ nebývá zvýrazněna. Deminutivum „ovečka" nedoporučujeme v heraldických popisech užívat.
» Literatura:
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1986, díl IV., s. 732, heslo Ovce domácí.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OVINUTÝ
Aktivní termín.
Tohoto termínu použijeme při popisu heraldické figury, která je OVINUTA např. pruhem látky, samozřejmě odlišné tinktury. Domníváme se, že rozdíl mezi termíny OVINUTÝ a OBTOČENÝ je zanedbatelný, takže lze v heraldických popisech použít obou ve stejné významové kvalitě.
» Viz t. termíny: OBTOČENÝ, PŘEPÁSANÝ, PŘEVÁZANÝ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting