Login

OY - ZTS

OZBROJENEC
Obecná figura.
Pěší mužská postava oblečená do lehké nebo těžké ochranné zbroje držící nebo nesoucí nějakou zbraň. Podrobnější popis doporučujeme. Za základní polohu považujeme ČELNĚ STOJÍCÍHO OZBROJENCE.
Za ozbrojence nelze považovat civilně oblečenou postavu, např. lovce, myslivce aj., která drží nebo nese nějakou zbraň.
» Viz t. termín: ZBROJNOŠ.
» Literatura:
Sedláček: Českomoravská heraldika I. Praha 1902, s. 168, heslo Oděnec.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OZBROJENÝ
Aktivní termín.
Tohoto termínu lze použít při popisu některých heraldických figur, lidských i zvířecích, které drží nebo nesou nějakou zbraň. Nedoporučujeme však tohoto termínu používat tehdy, popisujeme-li zvířecí ZBROJ odlišné tinktury.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OZUBENÝ
Aktivní termín.
Tohoto termínu použijeme při popisu heraldických figur, zpravidla různých nástrojů, nářadí nebo řemeslných výrobků, které jsou opatřeny ZUBY. V heraldických popisech nerozlišujeme, zda jsou ZUBY čtvercové nebo obdélníkové, rovněž neudáváme jejich velikost v jakýchkoli měrných jednotkách. Upozorňujeme, že v heraldických popisech nemůžeme v některých případech tohoto termínu použít, např. „ozubené břevno, ozubený kůl, ozubená hradba" apod., rovněž tak nelze tohoto termínu použít při popisu některých heraldických zvířat, mají-li otevřenou tlamu a v ní viditelné zuby.
» Poznámka:
Popisovat zuby některých heraldických zvířat, jejich počet, zbarvení či dokonce velikost, považujeme v heraldických popisech za nesmyslné.
» Viz t. termíny: ZUB, ZUBATÝ, ZUBOVÝ.
» Literatura:
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1986, díl IV., s. 740, heslo Ozubení.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting