Login

POLCENÍ

POLCENÍ / POLCENÝ / POLCENĚ

Heroldská figura / Aktivní termín.

POLCENÍ je HEROLTSKÁ FIGURA, která  svislým ŘEZEM poltí na dvě části ŠTÍT, heraldické znamení ve štítě, v poli štítu nebo v KLENOTU.

Základním tvarem je svislý přímý ŘEZ, který se v heraldickém popisu ERBU / ZNAKU neuvádí. Všechny ostatní modifikace POLCENÍ je nutno pojmenovat a náležitě popsat podle doporučených termínů HTK. Polcením vzniklé části mají mít alespoň dvě rozdílné TINKTURY. Existují však doložitelné případy, kdy štít je polcen dvěma stejnými tinkturami. Takové případy jsou však historicky podmíněny a nelze je považovat za nesprávné. Při polcení se mohou dotýkat dvě BARVY  nebo dva KOVY.

Při rozhodování o volbě vhodného termínu jsme postupně zamítli především archaické názvy [na které se odvolávají především takoví heraldici, jejichž znalosti začínají a končí u Krále a Sedláčka a kteří neberou v úvahu vývoj českého jazyka za období posledních 100 let]. Termíny „poloviční / polovičný“ nebo „půlený“ a jeho varianty jsme zamítli proto, poněvadž štít / pole mohou být polceny nejen několikanásobně ale též asymetricky, takže nemohou vzniknout ideální poloviny. Z ostatních termínů jsme nakonec vybrali termín POLCENÝ, poněvadž podle našeho názoru nejlépe vystihuje charakter této heroltské figury.

Vzhledem k tomu, že POLCENÍ je typologicky shodné s DĚLENÍM, uvádíme zde termíny a vyobrazení, která jsou charakteristická pro tuto heroltskou figuru. Ze skupiny POLCENÍ ŠTÍTU pomocí ŘEZŮ různých tvarů uvádíme pouze POLCENÍ pomocí HROTITÝCH ŘEZŮ. Ostatní varianty ŘEZŮ jsou v podstatě stejné jako u skupiny DĚLENÍ ŠTÍTU pomocí ŘEZŮ různých tvarů.

Podrobný výklad viz Terminologické Soubory, soubor ŘEZY.

TS 1:    ZÁKLADNÍ POLCENÍ ŠTÍTU

TS 1/1:   POLCENÝ VPRAVO / VLEVO

Poltící ŘEZ je výrazně posunut k pravému / levému okraji štítu, takže vzniknou dvě asymetrická pole. Menší z polí lze rovněž popsat jako BOK ŠTÍTU.  

TS 1/1:   POLCENÝ VLEVO


TS 2:    NĚKOLIKANÁSOBNÁ POLCENÍ ŠTÍTU

TS 2/1:   POLCENÝ DVAKRÁT  
Štít polcený svisle dvěma ŘEZY. Ve štítě musí být minimálně dvě, maximálně tři rozdílné tinktury.
Červeno-zlatě dvakrát polcený štít.  
V červeném štítě zlatý kůl.

Doporučujeme, aby bylo akceptováno zásadní hledisko:

1/ Je-li počet poltících řezů sudý, vznikají KŮLY, je-li lichý, vzniká několikanásobné polcení.

2/ Pokud jsou tinktury erbu / znaku zřejmé, doporučujeme popsat štít jako DVAKRÁT POLCENÝ, tzn., že ve štítě jsou tři rozdílné tinktury. V případě, že nejsou tinktury vyznačeny, přikláníme se k názoru, že vzniká KŮL (vyobr. TS 2/1). Nelze však vyloučit, že KŮL může být i ve štítě polceném dvěma tinkturami (vyobr. TS 2/1a - TS 2/1c). 

TS 2/1a:   POLCENÝ DVAKRÁT
Červeno-černo-zeleně dvakrát polcený štít.

TS 2/1b:   POLCENÝ DVAKRÁT
Černo-stříbrno-modře dvakrát polcený štít. 

TS 2/1c:   POLCENÝ DVAKRÁT
V zeleno-modře polceném štítě zlatý kůl.

TS 2/2a:   POLCENÝ TŘIKRÁT, PĚTKRÁT, SEDMKRÁT             
Sedminásobné polcení považujeme z výtvarného hlediska za maximální, při dalších poltících řezech, které ovšem nelze vyloučit, se plocha štítu stává nepřehlednou a figury, které by teoreticky mohly být vloženy do některých polí, jsou obtížně čitelné.

TS 2/2b:   POLCENÝ PĚTKRÁT

TS 2/2c:   POLCENÝ SEDMKRÁT


TS 3:    POLCENÍ ŠTÍTU POMOCÍ HROTITÝCH ŘEZŮ
           
Viz t. termín:  HROT

TS 3/1:   POLCENÝ DVAKRÁT HROTITÝM ŘEZEM ZPRAVA / ZLEVA  =  
VE ŠTÍTĚ HROT ZPRAVA / ZLEVA            
       
Hrotitý řez je veden z pravého / levého rohu štítu kosmo do středu levého / pravého okraje štítu a končí u pravého / levého dolního okraje štítu. Hroty řezů se dotýkají okrajů štítu. Hrotitý řez může být SEŘÍZNUTÝ, ZKRÁCENÝ, ZÚŽENÝ. Ve štítě musí být nejméně dvě rozdílné tinktury, to platí i pro ostatní modifikace.
Polcení štítu hrotitými řezy může být libovolné, sedminásobné polcení považujeme za maximální.
Doporučujeme, aby bylo akceptováno zásadní hledisko:

Je-li počet řezů sudý, vznikají HROTY (vyobr. TS 3/1), je-li lichý, vzniká několikanásobné polcení štítu hrotitými řezy (vyobr. TS 3/1a - TS 3/1d). Nedoporučujeme, aby v heraldických popisech byly nedokončené hrotité řezy uváděny jako „půlhroty“. 
Stříbrno-červeně zprava dvakrát hrotitým řezem polcený štít.
V červeném štítě stříbrný hrot zprava.

TS 3/1:   POLCENÝ DVAKRÁT HROTITÝM ŘEZEM ZLEVA  = VE ŠTÍTĚ HROT ZLEVA

Modro-zlatě zleva dvakrát hrotitým řezem polcený štít.      
V modrém štítě zlatý hrot zleva.    

TS 3/1a:    POLCENÝ TŘIKRÁT HROTITÝM ŘEZEM ZPRAVA

TS 3/1a:   POLCENÝ TŘIKRÁT HROTITÝM ŘEZEM ZLEVA

TS 3/1b:   POLCENÝ PĚTKRÁT HROTITÝM ŘEZEM ZPRAVA

TS 3/1b:   POLCENÝ PĚTKRÁT HROTITÝM ŘEZEM ZLEVA

TS 3/1c:   POLCENÝ SEDMKRÁT HROTITÝM ŘEZEM ZPRAVA

TS 3/1c:   POLCENÝ SEDMKRÁT HROTITÝM ŘEZEM ZLEVA

TS 3/1d:   POLCENÝ DVAKRÁT HROTITÝM ŘEZEM ZPRAVA = VE ŠTÍTĚ HROT ZPRAVA 
Štít stříbrno-červeno-černě polcený dvakrát hrotitým řezem zprava.
Ve stříbrno-černě děleném štítě červený hrot zprava.

TS 3/1d:   POLCENÝ DVAKRÁT HROTITÝM ŘEZEM ZLEVA = VE ŠTÍTĚ HROT ZLEVA 
Štít červeno-zlato-modře polcený dvakrát hrotitým řezem zleva.
V červeno-modře děleném štítě zlatý hrot zleva.

TS 3/2: POLCENÝ DVAKRÁT HROTITÝM ŘEZEM OD STŘEDU VPRAVO / VLEVO

Hrotitý řez je veden od středu horního okraje štítu k jeho pravému / levému okraji a končí uprostřed dolního okraje štítu. Řezy se dotýkají okrajů štítu.
Stříbrno-červeně od středu vpravo dvakrát hrotitým řezem polcený štít.

TS 3/2:   POLCENÝ DVAKRÁT HROTITÝM ŘEZEM OD STŘEDU VLEVO

TS 3/3a:   POLCENÝ TŘIKRÁT, PĚTKRÁT, SEDMKRÁT HROTITÝM ŘEZEM

                OD STŘEDU VPRAVO / VLEVO

Hrotité řezy jsou vedeny od středu horního okraje štítu k jeho pravému / levému okraji a končí uprostřed dolního okraje. Řezy se dotýkají okrajů štítu.
Červeno-stříbrně od středu vpravo třikrát hrotitým řezem polcený štít.

TS 3/3a:   POLCENÝ TŘIKRÁT HROTITÝM ŘEZEM OD STŘEDU VLEVO

TS 3/3b:   POLCENÝ PĚTKRÁT HROTITÝM ŘEZEM OD STŘEDU VPRAVO

TS 3/3b:   POLCENÝ PĚTKRÁT HROTITÝM ŘEZEM OD STŘEDU VLEVO

TS 3/3c:   POLCENÝ SEDMKRÁT HROTITÝM ŘEZEM OD STŘEDU VPRAVO

TS 3/3c:   POLCENÝ SEDMKRÁT HROTITÝM ŘEZEM OD STŘEDU VLEVO

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting