jméno:
heslo:

C - hesla

CARITAS CHRISTI URGET NOS
Láska Kristova nás pudí (lat.)
Heslo olomouckého světícího biskupa Josefa Martina Nathana..
Heslo brněnského biskupa Karla Skoupého.
Heslo pražského světícího biskupa Antonína Eltschknera.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLARERE AUDERE GAUDERE
Bystrý, odvážný, přinášející radost (lat.)
Alan Geal. Heslo napsané na pásce pod štítem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLARIOR E TENEBRIS
Jasněji z temnost (lat.)
Heslo ve znaku britské kolonie Grenady.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLEMENTIA ET LENITATE
Šlechetnost a vlídnost (lat.
Heslo ve znaku preláta Maura Höfenmayera, opata kláštera v Melku.
(Jäger-Sunstenau, H.: Das Wappen der Praelaten Maurus Höfenmayer, Abtes des Stiftes Melk. Adler, 1952, 2./XVI./Bd., 13. Hft., s. 200, obr. 1.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMMERCIA EXPUISIS PIRATIS RESTITUTA
Obchod byl obnoven po zahnání námořních pirátů (lat.)
Heslo ve znaku britské kolonie Baham.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONCORDIA PARVAE RES CRESCUNT FRANZENS- BAD 18. JÄNNER 1852
Svorností malé věci vzrůstají Františkovy Lázně 18. ledna 1852 (lat.)
Heslo na stuze ve znaku Františkových Lázní.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONCORDIA PARVAE RES CRESCUNT, DISCORDIA MAXIMAE DILABUNTUR
Svorností malé věci vzrůstají, nesvorností se i ty největší hroutí (lat.)
Sallustius, Válka s Iugurthou.
Podle Sallustia nabádá numidský král Micipsa své syny k svornosti. Obdobně v české pověsti o prutech krále Svatopluka.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSTITUTION WISDOM IUSTICE MODERATION
Ústava, moudrost, spravedlnost, umírněnost (lat.)
Heslo ve znaku amerického spolkového státu Georgie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COPIOSA APUD EUM REDEMPTIO
Hojné u Něho je vykoupení (lat.)
Heslo pražského světícího biskupa Antonína Lišky CSsR, titulárního biskupa vergenského.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CORDE ET ANIMO
Srdcem a duší (lat.)
Heslo olomouckého světícího biskupa Karla Wisnara.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COUNTRY ABOVE SELF

Heslo ve znaku Federace St. Kitts-Nevis.
(Význam hesla v přeneseném slova smyslu: Země má přednost před jednotlivcem.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRESCIT FUNDO
Vyrůstá ze základů (lat.)
Heslo ve znaku amerického spolkového státu Nové Mexika.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting