Login

A - hesla

A M D G
AD MAIOREM DEI GLORIAM
K větší slávě Páně (lat.)
Heslo řádu Tovaryšstva Ježíšova.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A MARE LABOR
Z moře práce (lat.)
Heslo ve znaku francouzského závislého území St. Pierre - Miquelon. Heslo je symbolickým vyjádřením hlavního zaměstnání obyvatelstva - rybolovu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A MARI VSQUE AD MARE
Od moře k moři (lat.)
Heslo ve státním znaku Kanady. Vyjadřuje zeměpisnou polohu mezi oceány Tichým a Atlantickým.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACTIO SACRIFITIUM CARITAS
Práce, oběť, láska (lat.)
Heslo litoměřického biskupa Štěpána kardinála Trochty.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AD ASTRA PER ASPERA
K hvězdám přes obtíže (lat.)
Heslo ve znaku amerického spolkového státu Kansasu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AD PATIENTIAM PIETATEM ET MANSUETUDINEM
K trpělivosti, zbožnosti a laskavosti (lat.)
Heslo pražského světícího biskupa a titulárního biskupa novenského Jana Lebedy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADIUVANTE DOMINO
S pomocí Páně (lat.)
Heslo Norberta Friedricha Mussbachera, 63. opata cisterciáckého kláštera v Lilienfeldu.
(Jäger-Sunstenau, H.: Das derzeitige Abtwappen von Lilienfeld. Adler, 1970, 8./XXII./Bd., 16.-17. Hft., s. 260, obr. 1.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A E I O U
AMOR ELECTIS INIUSTIS ORDINAT ULTOR
Láska vyvolenců, nešlechetníkům panuje mstitel (lat.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A E I O U
AUSTRIA ERIT IN ORBE ULTIMA
Rakousko bude na světě poslední (lat.)


A E I O U
AUSTRIAE EST IMPERARE ORBI UNIVERSO
Rakousku náleží panovat celému světu (lat.)

A E I O U
AUF ERDEN IST OESTERREICH UNSTREIBLICH
V zemích je Rakousko nesmrtelné (něm.)

A E I O V
ALLER EHREN IST OESTRREICH VOLL
Všech ctností je Rakousko plné (něm.)

Poznámka k heslu A E I O U / A E I O V :
Heslo je vytvořeno jako zkratka ze začátečních písmen (liter), takové zkratky se nazývají litterae singulares - sigly. V původním smyslu - AUSTRIA ERIT IN ORBE ULTIMA - je připisována římsko-německému císaři Bedřichovi III. (1440-1493) a znamená, že existence Rakouska potrvá nejdéle ze všech monarchií.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A E I O V
AQUILA ELECTA IUSTE OMNIA VINCIT
Vyvolený orel vše přemáhá právem (lat.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AGRICULTURE COMMERCE
Zemědělství, obchod (lat.)
Heslo ve znaku amerického spolkového státu Tennessee.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALL FOR CUR COUNTRY
Všechno pro naši zemi (angl.)
Heslo ve znaku amerického spolkového státu Nevady.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
APRES BONDIE C´EST IA TER
Vedle milého Boha [milujeme] zemi (kreolština)
Heslo ve znaku britského státu Dominica.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUDAX ET FIDELIS
Odvážně a věrně (lat.)
Heslo ve znaku australského spolkového státu Queenslandu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUSPICE BRITANNIA LIBER
Svobodně pod vedeném Británie (lat.)
Heslo ve znaku britské kolonie Sierra Leone.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVITO VIRET HONORE

Jedno z hesel domácího meklenburského řádu Vendické koruny pro území Strelitz. Řád byl založen Bedřichem Františkem II., velkovévodou meklenbursko-schwerinským a Bedřichem Vilémem, velkovévodou meklenbursko-strelitzským dne 12.5. 1864.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting