Login

S - hesla

SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO
Blaho lidu nechť je nejvyšším zákonem (lat.)
Heslo ve znaku amerického spolkového státu Missouri.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SERVIRE DEO REGNARE EST
Vládnouti jest sloužiti Bohu (lat.)
Heslo arcibiskupa pražského Františka Kordače.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SI DEUS NOBISCUM QUIS CONTRA NOS
Je-li Bůh s nám, kdo je proti nám (lat.)
Heslo Řádu Filipa Velkomyslného. Řád založil dne 1. 5. 1840 velkovévoda Ludvík II. Hessensko-Darmstadtský.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM CIRCUMSPICE
Hledáš-li půvabný poloostrov, podívej se kolem (lat.)
Heslo ve znaku amerického spolkového státu Michiganu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIC SEMPER TYRANNIS
Tak vždy tyranům (lat.)
Heslo ve znaku amerického spolkového státu Virginie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIT NOMINE DIGNA
Budiž jeho jména hoden (lat.)
Heslo ve znaku bývalé britské kolonie Jižní Rhodesie, nyní Zimbabwe.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOBRIE IUSTE PIE
Mírně, spravedlivě, zbožně (lat.)
Heslo královéhradeckého biskupa Mořice Píchy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STYINQABA
Jsme pevností
Heslo ve znaku Svazijského království.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOL ET LUX
Slunce a světlo (lat.)
Heslo v osobním znaku vídeňského heraldika Paula Steinera.
(Kubat, F. J.: Der Heraldiker Paul Steiner. Adler, 1972, 9./XXIII./Bd., 7. Hft., s. 159-160, obr. 1.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOLI DEO GLORIA
Samému Bohu chvála (lat.)
Heslo ve znaku Vyšehradské kapituly.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SPES BONA
Dobrá naděje (lat.)
Heslo ve znaku bývalé africké britské kolonie Kapkolonie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SPLENDOR SINE OCCASU
Lesk bez zániku (lat.)
Heslo ve znaku kanadské provincie Britské Columbie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S P Q R
SENATUS POPULUSQUE ROMANUS
Senát a lid římský (lat.)
Heslo ve znaku města Říma.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STATE SOVEREIGNITY NATIONAL UNION
Státní nezávislost, národní jednota (angl.)
Heslo ve znaku amerického spolkového státu Illinois.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STATIO HAUD MALEFIDA CARINIS
Lodím spolehlivý přístav (lat.)
Heslo ve znaku britské kolonie St. Lucia.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STELLA CLAVISQUE MARIS INDICI
Hvězda a klíč Indického moře (lat.)
Heslo ve znaku ostrova Mauritius (od roku 1906).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STRENGTH AND ENDURANCE
Síla a vytrvalost (angl.)
Heslo ve znaku Anguilly.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUB LEGE LIBERTAS
Pod zákonem je svoboda (lat.)
Heslo ve znaku brazilského spolkového státu Sergipe.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUB UMBRA FLOREO
Vzkvétám ve stínu (lat.)
Heslo ve znaku Belize.
Heslo ve znaku britské kolonie Britského Hondurasu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUSCIPERE ET FINIRE
Podnikat a dokončit (lat.)
Heslo ve znaku hannoverského krále a korunního prince.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUSCITANS DE TERRA INOPEM DE STERCORE ERIGENS PAUPEREM


Heslo pražského arcibiskupa Jana Lohela.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUUM CUIQUE
Každému co jeho jest (lat.)
Heslo Řádu Černého orla, nejvyššího pruského řádu do roku 1918. Řád založen dne 17. 1. 1701 kurfiřtem Friedrichem III. před jeho korunovací na pruského krále.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting