Login

L - hesla

L´UNION FAIT LA FORCE
Jednota posiluje (fr.)
Heslo Leopoldova řádu, nejvyššího řádu Belgického království. Řád založil dne 11. 7. 1832 král Leopold I.
Státní znak Belgického království je obtočen Leopoldovým řádem.
Heslo je současně ve vlámštině - EENDRACHT MAAKT MACHT.
Heslo ve znaku Republiky Haiti.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L´ÉTOILE DU NORD
Hvězda severu (fr.)
Heslo ve znaku amerického spolkového státu Minnesoty.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LABOR OMNIUM VINCIT
Práce vše přemáhá (lat.)
Heslo ve znaku amerického spolkového státu Oklahomy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAXABO RETE
Rozestru síť (lat.)
Heslo apoštolského administrátora a pozdějšího pražského arcibiskupa Františka kardinála Tomáška
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIBERTAD Y ORDEN
Svoboda a řád (šp.)
Heslo ve znaku Kolumbijské republiky.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIBERTAS
Svoboda (lat.)
Heslo ve znaku Republiky San Marino.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIBERTATE VNANIMVS
Za svobodu myšlení (lat.)
Heslo ve znaku Nizozemských Antil.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIBERTÉ COOPÉRATZION PROGRÉS
Svoboda, spolupráce, pokrok (fr.)
Heslo ve znaku Rwandské republiky.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
Svoboda, rovnost, bratrství (fr.)
Heslo ve znaku Francouzské republiky.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIBERRÉ ET PATRIE
Svoboda a vlast (fr.)
Heslo ve znaku švýcarského kantonu Waadt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIBERTY AND INDEPENDENCE
Svoboda a nezávislost (angl.)
Heslo ve znaku amerického spolkového státu Delaware.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIBERTY AND PROSPERITY
Svoboda a blahobyt (angl.)
Heslo ve znaku amerického spolkového státu New Jersey.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIBERTY AND UNION NOW AND FOREVER ONE AND INSEPARABLE


Heslo ve znaku amerického spolkového státu Severní Dakoty.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LONG GOD YUMI STANAP

Heslo ve znaku Republiky Vanautu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LUX IN TENEBRIS
Světlo v temnotách (lat.)
Heslo ve znaku britského protektorátu Njaska, později Republiky Malawi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting