Login

I - hesla

I PEDE FAUSTO
Šťastný budiž tvůj krok (lat.)
Heslo ve znaku britské kolonie Závětrných ostrovů (Windward Islands).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I H S
IESUS HOMINUM SALVATOR
Ježíš vykupitel lidstva (lat.)
Heslo, resp. monogram na přední straně medailonu Serafinského řádu, který obnovil dne 23. 2. 1748 švédský král Frederik I. Hesenský z dynastie Holstein-Gottorp.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ICH BAU AUF GOTT
Spoléhám na Boha (něm)
Heslo ve znaku starší a mladší linie knížectví Reuss.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ICH DIEN
Sloužím (něm.)
Údajné heslo na klenotu českého krále Jana Lucemburského († 1346) padlého v bitvě u Kresčaku.
První, zřejmě historicky nedoložitelný, údaj uvedl v literatuře francouzský historik Joseph Barre v díle „Histoire generale d´Alemagne", Paris 1748; další vydání v Lipsku v roce 1750, díl IV, s. 678.
Do českého romanticko-historického povědomí vnesl tento údaj, s odkazem na výše uvedené dílo, Franz Pubitschka v roce 1874; v roce 1875 jej nekriticky převzal František Palacký - „Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě", díl II., část 2, Praha 1875, s. 70; dále August Sedláček - „Českomoravská heraldika", díl I., Praha 1902, s. 270.
Kritický rozbor provedl ve studii „Konec jedné legendy" PhDr. Milan Buben a PhDr. Pavel R. Pokorný; studie je otištěna v „Heraldické ročence 1974", Praha 1974, s. 32-38.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMMOTA FIDES
Nerozborná věrnost (lat.)
Heslo domácího a záslužného řádu Jindřicha Lva. Řád založen dne 25. 4. 1834 vévodou Vilémem Brunšvickým.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IN FIDE ET LENITATE
Ve víře a laskavosti (lat.)
Heslo litoměřického biskupa Josefa Grosse.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IN GOD WE TRUST
Věříme v Boha (angl.)
Heslo ve znaku amerického spolkového státu Floridy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IN NOMIE DOMINI
Ve jménu Páně (lat.)
Heslo pražského arcibiskupa Karla kardinála Kašpara.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IN TE DOMINE SPERAVI
V Tebe jsem Pane doufal (lat.)
Heslo olomouckého světícího biskupa Stanislava Zely.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INASMUCH

Heslo ve znaku australského teritoria Norfolku (Territory of Norfolk Island).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INCORRUPTA FIDES NUDAQUE VERITAS
Nezlomná věrnost a holá pravda (lat.)
Heslo v erbu hrabat a později knížat ze Stolbergu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INDUS UTERQUE SERVIET UNI
Obě Indie budou sloužit jednomu pánu (lat.)
Heslo ve znaku britské kolonie Jamajky.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IUSTICIA PIETAS FIDE
Právo, zbožnost, věrnost (lat.)
Heslo ve znaku Republiky Surinam.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting