Login

V - hesla

VERITAS LIBERABID
Pravda osvobozuje (lat.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VĚRNĚ A STÁLE
Heslo v erbu rodu z Kolowrat.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIGILANDO ASCENDIMUS
Bdělostí stoupáme vzhůru (lat.)
Heslo ve znaku Velkovévodství Sachsen-Weimar-Eisenach.
Heslo Řádu Bílého orla, založeného v roce 1732, obnoveného v roce 1815 jako nejvyššího řádu Velkovévodství Sachsen-Weimar-Eisenach.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIGITATE
Bdělost.
Heslo ve znaku Britských Panenských ostrovů.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VITA LUX VICTORIA
Život, světlo, vítězství (lat.)
Heslo olomouckého arcibiskupa Josefa Vrany.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIRIBUS UNITIS
Spojenými silami
Heslo Řádu Františka Josefa, založeného v roce 1849 rakouským císařem Františkem Josefem I.
Osobní heslo rakouského císaře Františka Josefa I.
Heslo ve znaku jihoafrického státu Namibie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIRTUS UNITA FORTIOR
Spojenou silou silněji (lat.)
Heslo ve znaku Andorry.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIRTUTE ET ARMIS
Ctností a zbraní (lat.)
Heslo ve znaku amerického spolkového státu Mississippi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIRTUTE ET FIDELITATE
Ctností a věrností (lat.)
Heslo domácí Řádu zlatého lva. Řád založil dne 17. 8. 1770 Bedřich II. lantkrabě hessensko-kasselský.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIRTUTI PRO PATRIA
Statečností za vlast (lat.)
Heslo Vojenského řádu Maxe Josefa. Řád založil dne 8. 6. 1797 kurfiřt Karel Theodor.
Řád byl dne 1. 1. 1806 převzat bavorským králem Maxmiliánem I. Josefem jako nejvyšší bavorský válečný řád.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIRTUS ET HONOR
Ctnost a čest (lat.)
Heslo záslužného Řádu Bavorské koruny. Řád založil dne 27. 5. 1808 bavorský král Karel Maxmilián I. Josef.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting