jméno:
heslo:

F - hesla

F R S
FRIDERICUS REX SUECIAE
Frederik král švédský
Heslo, resp. monogram na zadní straně medailonu Serafinského řádu (viz IHS).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FA ´AVAE I LE ATUA SAMOA
Bůh budiž základem Samoy (samoiština).
Heslo pod znakem Západní Samoy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FATTI MASCHI PAROLE FEMINE
Činy mužů, slova žen (italština)
Hesla pod znakem amerického spolkového státu Marylandu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FERT AURUM INDUSTRIA

Heslo ve znaku Francouzské Guayany.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIDELITAS
Věrnost (lat.)
Heslo bádenského domácího řádu, od roku 1806 nejvyššího řádu Velkovévodství bádenského. Řád založen dne 17.6.1715 markrabětem Karlem III Vilémem Baden-Durlach.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIDELITER ET CONSTANTER
Věrně a stále (lat.)
Heslo ve znaku vévodů Sachsen-Coburg-Gotha a domácího řádu vévody Arnošta Zbožného, založeného dne 25.12.1833.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FINIS CORONAR OPVS
Konec korunuje dílo (lat.)
Heslo ve znaku Seyschelské republiky.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FLOREAS QUOCUMQUE FERA

Heslo ve znaku francouzského zámořského území Réunionu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOR GOD AND MY COUNTRY
Pro Boha a mou zemi (angl.)
Heslo ve znaku Ugandské republiky..
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORWARD UPWARD ONWARD TOGETHER
Společně postupně kupředu vzhůru (angl.)
Heslo ve znaku státu Bahamy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FREEDOM AND IUSTICE
Svoboda a právo (angl.)
Heslo ve znaku Ghanské republiky.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FREEDOM AND UNITY
Svoboda a jednota (angl.)
Heslo ve znaku amerického spolkového státu Vermontu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FÜR BADENS EHRE
Pro čest Bádenska (něm.)
Heslo Vojenského řádu Karla Friedricha, nejvyššího vojenského vyznamenání Bádenského velkovévodství. Řád založen dne 4. 4 .1807 velkovévodou Karlem Friedrichem Bádenským.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FÜR TREUE UND VERDIENST
Za věrnost a zásluhy (něm.)
Heslo nejvyššího domácího řádu knížectví Schaumburg-Lippe. Řád založen dne 25. 10. 1869 knížetem Paulem Friedrichem Emilem Leopoldem zu Lippe a knížetem Adolfem Georgem zu Schaumburg-Lippe.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FÜRCHTE GOTT UND BEFOLGE SEINE BEFEHLE
Boj se Boha a následuj Jeho příkazů (něm.)
Heslo domácího řádu Albrechta Medvěda, založeného dne 18. 11. 1836.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FURCHTLOS UND TREU
Neohroženě a věrně (něm.)
Heslo ve znaku Württemberského království.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting