Login

CA - ZTS

CALTA
Obecná figura
Druh pečiva různého tvaru, zpravidla však podlouhlého, i názvu. V heraldické kresbě zaměnitelná za tvarově příbuzné figury. Za základní polohu považujeme POLOŽENOU CALTU.
» Literatura:
Král z Dobré Vody: Heraldika. Praha 1900, s. 153, heslo Calta.
Sedláček: Českomoravská heraldika I. Praha 1902, s. 216, v textu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CANDÁT
Obecná figura.
Z pěti známých druhů z čeledi okounovitých se v našich zemích vyskytuje candát obecný. Za základní polohu považujeme DOPRAVA PLOVOUCÍHO CANDÁTA.
Rozhodne-li se heraldický výtvarník tuto rybu nakreslit jako obecnou heraldickou figuru, měl by se s její podobou seznámit v některém z odborných atlasů a kresbu přiměřeně stylisovat.
» Literatura:
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1984, díl I., s. 650, heslo Candát, obr. na s. 651.
Arndt - Seeger - Müller-Westphal: Wappenbilderordnung. Band I., Neustadt an der Aisch 1986,
s. 138-139, tab. 37, čís. 3623.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting