Login

CE - ZTS

CEDR
Obecná figura:
Jehličnatý strom rozšířený ve čtyřech druzích od oblasti Středozemí do západní Himaláje; poskytuje vzácné vonné dřevo. Za základní polohu považujeme VYRŮSTAJÍCÍ nebo VYKOŘENĚNÝ CEDR; v heraldickém popisu nutno uvést.
Rozhodne-li se heraldický výtvarník tuto rostlinu nebo její část nakreslit jako obecnou heraldickou figuru, měl by se s její podobou seznámit v některém z botanických atlasů a kresbu přiměřeně stylisovat.
» Literatura:
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1984, díl I., s. 670, heslo Cedr.
Arndt - Seeger - Müller-Westphal: Wappenbilderordnung. Band I., Neustadt an der Aisch 1986,
s. 116-117, tab. 26, čís. 2041.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CEP
Obecná figura.
Zemědělský nástroj sloužící k ručnímu mlácení obilí ve stodolách na mlatech. Skládá se z NÁSADY [ve starších materiálech se násada nazývá „cepovka" - tento termín však nedoporučujeme] a z BIJÁKU, silného dřevěného válce. Obě části jsou spojeny koženým ŘEMENEM.
Za základní polohu považujeme VZTYČENÝ CEP s BIJÁKEM volně visícím doprava. Velmi často se vyskytuje ve spojení s jiným zemědělským nářadím, obvykle v polohách ZKŘÍŽENÝCH. Barevně bývá zobrazován v PŘIROZENÉ BARVĚ (tj.hnědé), doporučujeme však, aby byly přednostně užívány HERALDICKÉ TINKTURY, možno i v kombinaci BARVA / KOV nebo naopak.
» Viz t. termíny: BIJÁK, NÁSADA.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CEP VÁLEČNÝ
Obecná figura.
Původně zemědělský nástroj upravený tak, aby jej bylo možno použít v boji. Úpravy spočívaly v tom, že BIJÁK byl okován, rovněž násada byla zesílena a obě části spojeny ŘETĚZEM. Tato velice účinná zbraň byla používána zejména v období husitských válek.
Válečný cep nelze v heraldických popisech zaměňovat za ŘEMDIH (železná koule opatřená silnými hroty a zavěšená pomocí řetězu na násadě).
Za základní polohu považujeme VZTYČENÝ VÁLEČNÝ CEP s okovaným BIJÁKEM volně visícím doprava. Velmi často se vyskytuje ve spojení s jinými zbraněmi, obvykle v polohách ZKŘÍŽENÝCH ale též jako figura PROVÁZEJÍCÍ. Doporučujeme, aby při jeho zobrazování byly přednostně užívány HERALDICKÉ TINKTURY v kombinacích BARVA / KOV nebo naopak.
» Viz t. termíny: BIJÁK, NÁSADA.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CEPIŠTĚ
Obecná figura.
Řemeslně vhodně opracovaná dřevěná HŮL, TYČ tak, aby na její konec bylo možno připevnit TLOUK CEPU. V heraldice se zpravidla jako samostatná heraldická figura nevyskytuje. V heraldické kresbě / malbě je cepiště zobrazováno obvykle v přirozené barvě, tj. hnědé, lze však doporučit, aby byla použita některá z heraldických tinktur, nejlépe zlato, příp. stříbro.
» Viz termín: CEP, NÁSADA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting