Login

DA - ZTS

ĎÁBEL
Obecná figura.
V heraldice bývá zobrazován v různých podobách a polohách, proto jej nelze definovat.
Jeho obličej má obvykle lidskou podobu, některé části, např. nos, ústa, mohou být deformována do odporných výrazů, obličej však může mít i zvířecí rysy, nezaměnitelným atributem bývají volské rohy. Tělo může být lidské ale též kombinováno se zvířecími prvky, nohy nebo alespoň jedna jsou zakončeny volskými kopyty.
Konkrétní podoby ponecháváme na výtvarné licenci autorů, měly by však být náležitě popsány.
Dosud užívané názvy / termíny (nedoporučené): satan, belzebub, pekelník
» Literatura:
Buben: Encyklopedie heraldiky. Libri, Praha 1997, s.96.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DALMATIKA
Obecná figura.
Svrchní liturgické oblečení jáhnů, do roku 1960 součást ustrojení biskupa při některých liturgických úkonech. Též součást slavnostního oděvu knížat, králů a císařů.
Pokud je použita v heraldické kresbě, musí být autor obeznámen s barevností, tvary a způsoby používání.
» Literatura:
Buben: Encyklopedie heraldiky. Libri, Praha 1997, s.96.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DAMASKOVÁNÍ
Plocha ŠTÍTU / POLE vyplněná rostlinnými, figurálními nebo geometrickými motivy (ornamenty). Bohatost kresby záleží na míře výtvarné invence autora. Tvary damaskování nejsou zpravidla předmětem heraldického popisu.
» Viz t. termíny: DAMASKOVANÝ, AKANT, ARABESKA.
» Literatura:
Buben: Encyklopedie heraldiky. Libri, Praha 1997, s.96.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DAMASKOVANÝ
Aktivní termín.
Plocha ŠTÍTU, POLE nebo FIGURY je pokryta rostlinnými, figurálními nebo geometrickými ornamenty. Tvary damaskování nejsou zpravidla předmětem heraldického popisu.
Viz t. termíny: DAMASKOVÁNÍ, AKANT, ARABESKA.
» Literatura:
Buben: Encyklopedie heraldiky. Libri, Praha 1997, s. 96.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DANĚK
Obecná figura.
Za základní polohu považujeme STOJÍCÍHO DAŇKA. Charakteristické jsou mohutné PAROHY (lopaty). Obvykle bývá vyobrazen v přirozených barvách, pokud jsou užity heraldické TINKTURY, doporučujeme barevně odlišit ZBROJ.
» Poznámka:
V heraldických popisech nedoporučujeme používat názvu „lopaty" ale DAŇČÍ PAROHY.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DATEL
Obecná figura.
Z pěti známých druhů se v českých zemích vyskytuje datel černý. V heraldické kresbě bývá zobrazován v přirozených barvách. Za základní polohu považujeme STOJÍCÍHO DATLA.
Rozhodne-li se heraldický výtvarník tohoto ptáka nakreslit jako obecnou heraldickou figuru, měl by se s jeho podobou seznámit v některém z ornitologických atlasů a kresbu přiměřeně stylisovat.
» Literatura:
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1985, díl II., s. 35, heslo Datel, obr.
Arndt - Seeger - Müller-Westphal: Wappenbilderordnung. Band I., Neustadt an der Aisch 1986,
s. 144-145, tab. 40, čís. 4591.
Černý - Drchal: Ptáci. Aventinum, Praha 1997.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting