Login

DY - ZTS

DÝKA
Obecná figura.
Bodná nebo sečná zbraň, krátká.
Má tyto části: ČEPEL, JÍLEC (= RUKOJEŤ), ZÁŠTITA. Čepel může mít jedno- nebo oboustranný BŘIT. Jílec bývá ukončen knoflíkem nebo tzv. hruškou - při boji sloužil jílec jako TLOUK. Záštita má podobu příčky, poskytovala ochranu před přímým úderem nebo před úderem vedeným po čepeli.
V heraldickém popisu je nutno vždy uvádět všechny součásti, tj. čepel, jílec, záštitu, neboť mohou mít rozdílné tinktury.
MISERICORDIA - zvláštní druh / typ dýky s trojdílnou čepelí. Po zabodnutí do těla se stiskem knoflíku v jílci čepel rozevře.
V heraldice musí být zobrazena tak, aby při popisu nemohlo dojít k záměně s jinými druhy sečných / bodných zbraní, zejména s MEČEM nebo KORDEM.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DÝKA LEVORUČNÍ
Obecná figura.
Zvláštní druh dýky, byla používána jak podpůrná zbraň při šermu KORDEM (obdobnou podpůrnou zbraní byly hořící pochodeň nebo plášť). Měla delší čepel a záštita byla posílena KOŠEM, který lépe chránil ruku. Některé levoruční dýky měly krátké masivní trny vynikající ze záštity, které sloužily k zlomení protivníkova kordu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DŽBÁN
Obecná figura.
Nádoba různého tvaru, zpravidla baňatá, s jedním uchem. Povrch DŽBÁNU může být hladký nebo zdobený různým ORNAMENTEM, zdobení však nemusí být předmětem heraldického popisu, pokud to není významově nutné. Ucho džbánu bývá zpravidla na (heraldicky) pravé straně, je-li na opačné straně doporučujeme to v popisu uvést. Naopak nedoporučujeme uvádět, zda se jedná o džbán hliněný, keramický, skleněný, neboť pro heraldické zobrazení to nemá významu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DŽBER
Obecná figura.
Velká (dřevěná) nádoba. Název, tvar a podoba jsou zaměnitelné s obdobnými termíny tohoto typu.
» Viz Terminologické rešerše, soubor BEČVÁŘSKÉ A BEDNÁŘSKÉ VÝROBKY.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting