Login

FA - ZTS

FABION
Stavební prvek. V interiérech obloukový (zaoblený) přechod mezi stropem a stěnou. V exteriérech obdobně tvarovaná římsa, může být i odstupňovaná.
V heraldické kresbě se může uplatnit při zobrazování stavebních částí.
» Literatura:
Herout: Staletí kolem nás. Panorama, Praha 1981, tab. I/4, IV/12, V/14.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FASETA
Hrana plochy zkosená pod určitým úhlem. Vzniká broušením a vyskytuje se u dlát, nožů hoblíků, vrtáků a také drahokamů.
» Literatura:
Stehlíková: Encyklopedie českého zlatnictví, stříbrnictví a klenotnictví. Libri, Praha 2003, s. 123.
» Poznámka:
Termín byl použit v popisu znaku obce Stará Paka. Odkazujeme do HTK - část obecná / Komunální heraldika / Komunální heraldika od roku 1990 / Poznámky k obecním znakům / soubor Stará Paka.
» Viz t. termín: FASETOVÝ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FASETOVÝ
Aktivní termín.
Tohoto termínu použijeme tehdy, popisujeme-li heraldickou figuru, jejíž vymezené plochy jsou zkoseny pod určitým úhlem,
» Viz t. termín: FASETA.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting