Login

FO - ZTS

FONTÁNA
Obecná figura.
Ozdobná kamenná nebo kovová nádrž s vodotryskem, kaskádami nebo vytékající vodou.
Za základní podobu považujeme širokou mělkou mísu, zpravidla na různě tvarovaném podstavci, z níž tryská voda ve dvou odkloněných proudech. Případné výtvarné modifikace doporučujeme přiměřeně popsat.
» Viz: Terminologické rešerše, soubor KAŠNA, FONTÁNA, PRAMEN, ZŘÍDLO, VŘÍDLO ...
STUDNA.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORTUNA
Obecná figura.
» Tolerovaný termín pro obecnou figuru ŠTĚSTĚNA.
» Literatura:
Král z Dobré Vody: Heraldika. Praha 1900, s. 133, heslo Fortuna.
Arndt - Seeger - Müller-Westphal: Wappenbilderordnung. Band I., Neustadt an der Aisch 1986,
s. 168-169, tab. 52, čís. 7761, heslo Fortuna.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FRONTON
Obecná figura.
Stavební štítový útvar na OKNEM nebo PORTÁLEM. Může mít různé tvary - obloukový, trojúhelníkový, segmentový. V heraldice se může uplatnit jako součást konkrétní stavby, výjimečně jako samostatná heraldická figura.
» Literatura:
Herout: Staletí kolem nás. Panorama, Praha 1981, tab. I/2, IV/19, IV/24, IV/25, V/6, V/28.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting