jméno:
heslo:

Velenice

Velenice, okres Česká Lípa, kraj Liberecký

 

Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 17 ze dne 18. 3. 2003.

Znznak a vlajka uděleny dne 6. 6. 2003.

 

Schválený popis znaku:

Ve stříbrném štítě pod červenou cimbuřovou hlavou modrá zbrojná rukavice palcem doleva s červeným tlapatým křížem.

 

Poznámky:

Dle navrhovatele je železná rukavice inspirována klenotem Pancířů ze Smojna. Cimbuřová hlava štítu symbolizuje velenický hrad, jejich rodové sídlo. Budeme-li zjišťovat, jakou podobu měl klenot těch, kteří se psali ze Smojna, dospějeme k poznání, že to byla složená křídla a nikoliv rukavice. August Sedláček, který identifikoval v pečeti Jana Seletického ze Smojna z roku 1524 klenot jako „plechovnici“ (ČMH II, s. 224), zřejmě podlehl subjektivnímu vnímání drobného pečetního obrazu a běžné smojenské křídlo, zaměnil za domnělou zbrojnou rukavici a to tak, že jednotlivé brky orlího křídla identifikoval jako jednotlivé prsty pomyslné rukavice (August Sedláček, Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty, sv. 3, Praha 2002, fol. 370 r, zde uvedené vyobrazení klenotu, z kterého nelze dovodit, že by šlo bez pochybností o rukavici, ale Sedláčkem nakreslený tvar je možné identifikovat právě jako křídlo). Navrhovatel zcela nekriticky přijal Sedláčkovu chybnou informaci. I kdyby nakonec Jan Seletický ze Smojna, narozdíl od jiných členů rodu, užíval výjimečně klenot „zbrojné rukavice“, pak se jeho erb nemůže týkat Velenic v okrese Česká Lípa, ale Seletic v okrese Nymburk. Navíc v roce 1524, kdy se připomíná Jan Seletický neměli Pancířové ze Smojna už žádný vztah k Velenicím. Uplatnění zbrojné rukavice v obecním znaku Velenic je neopodstatněné.

 

Tlapatý kříž v rukavici, má-li mít vůbec nějaký význam, je obtížně vysvětlitelný. Tím, že je červený v modré rukavici, porušuje pravidlo o barvě a kovu. Nemůže být vnímán jako součást figury, jakou je například zlaté zdobení stříbrné rukavice.

 

© Stanislav Kasík, 10. 5. 2010.

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting