Login

Zahrádky

Zahrádky, okres Česká Lípa, kraj Liberecký

 

Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 70 ze dne 11. 5. 2006.

Znak a vlajka uděleny dne 25. 5. 2006.

 

Schválený popis znaku:

V modrém štítě pod červenou hlavou stříbrný heroldský kříž. V hlavě dvě do oblouku přivrácené stříbrné bledule s listy.

 

Poznámky:

Je-li navrhován znak, pak je obvykle jako první hledána možnost, jak vytvořit znak tzv. „mluvící“ - tedy takový, kde je v souladu užitá znaková figura a jméno nositele. Mluvící znak patří mezi nejvýše ceněné a tedy mezi ty nejlepší, které lze vůbec navrhnout. V případě Zahrádek se nabízela možnost vytvořit něco, co by mělo vztah k „zahrádce“. Zdá se, že navrhovatel se o nic takového nepokusil. Můžeme pochválit autorův dobrý nápad spojit místní zvláštnost, kterou je hojný výskyt chráněné bledule jarní s inspirací erbem Kouniců, jako vlastníků Nového zámku a obce Zahrádky.

 

Stylizace bledulí není jednoznačná. Heraldika sice není botanický atlas, či herbář (stejně jako není pro jiné případy Brehmovým Životem zvířat) a obecné figury, včetně bledulí, mají být stylizovány. Ale stylizace nesmí překročit pomyslnou hranici, za kterou již není zřejmé, o jakou figuru jde a nelze ji dle viděného pojmenovat (viz např. Lovečkovice a stylizace květu bledule jarní). Nejednoznačnost bledulí v zahrádeckém obecním znaku krom jiného ovlivňuje fakt, že jsou umístěny v hlavě štítu. Horizontálně úzké pole způsobilo nutnost figuru bledulí „deformovat“ a miniaturizovat. Použití uvedené heroldské figury „hlava štítu“ nemá zjevně žádné opodstatnění, výklad a smysl. Zdá se být výsledkem pouhého tápání autora, či zdánlivě „sofistikovaného“ záměru, resp. jakési pseudoheraldické „rozvernosti“. Hlava štítu je zde pomyslnou heraldickou floskulí.

 

Ve výkladu významu užitých figur navrhovatel sděloval, že heroldský kříž symbolizuje zámecký park. Vytvořit si takovou asociaci není možné ani při sebelepší vůli a nejbujnější fantazii. Kříž jako výsostný symbol s jasnými vlastnostmi a ikonografickým výkladem nemá schopnost být vnímán v jakékoliv souvislosti s jakýmkoliv parkem. A to ani v tom případě, kdyby se v parku pravoúhle křížily dvě centrální cesty. Kříž je zde zjevným nesmyslem, navíc matoucím. Když už se autor návrhu dopustil právě této kompozice, pak by bývalo bylo lepším řešením, kdyby kříž byl v hlavě štítu a ony bledule by zaujímaly onu větší a zároveň potřebnou plochu pod ním. Kříž na rozdíl od obecných figur – zde bledulí - díky své nekomplikované výraznosti „snáší“ bez jakýchkoliv výtvarných problémů zmenšení a „miniaturizování“.

Chtěné symbolizování zámeckého parku mohlo být učiněno jiným jednoznačnějším způsobem a nikoliv pomocí heroldského kříže. Je otázkou, zda při volbě symbolů bylo vůbec nutné obracet pozornost k zámeckému parku a nikoliv například k samotnému zámku, k jeho staviteli (Václav z Vartenberka), nebo následným vlastníkům, resp. ke kostelu sv. Barbory, k rybníkům a k jedné z nejstarších přírodních rezervací v Čechách.

 

Vše završuje barevnost znaku. Ta je „červeno-modro-bílá“. Díky úplné znalosti autorovy tvorby v oboru komunální heraldiky je možné konstatovat, že nejde o náhodu, ale o záměr. Cílem navrhovatele bylo dosažení národní trikolory (viz další zde komentované obecní znaky).

 

© Stanislav Kasík, 10. 5. 2010.

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting