Login

Veliš

Veliš, okres Jičín, kraj Královéhradecký

 

Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 45 ze dne 5. 10. 2004.

Znak a vlajka uděleny dne 3. 12. 2004.

 

Schválený popis znaku:

Modro-černě stříbrným, nahoru lomeným břevnem dělený štít. Nahoře stříbrná zeď s cimbuřím a černou branou se zdviženou mříží mezi dvěma stříbrnými kvádrovanými věžemi s cimbuřím, každá se třemi černými střílnami nad sebou, s červenou stanovou střechou zakončenou zlatou makovicí. Dole pod zlatou pohanskou korunou zkřížené meče, vše zlaté.

 

Poznámky:

Odpovědnost za to, že v obci neexistuje seriozní vědomost o výkladu významu figur v obecním znaku, nese plně navrhovatel. Není vůbec zřejmé, proč je dolní polovina štítu černá, proč jsou zde zlaté zkřížené meče a proč ty jsou převýšeny pohanskou korunou. Proč je štít dělený nahoru lomeným stříbrným břevnem, sice vyplyne z níže popsaných nesnadností spojených s řádným konstituováním obecního znaku, ale nebude jasný jeho význam.

 

Původní návrh znaku z října 2003 popsal sám navrhovatel takto: „Na modrém štítu je černý vrch se třemi věžemi s cimbuřím, střechami a okny; věže jsou spojeny zdmi se stínkami v barvě stříbrné. Uprostřed vrchu jsou zlaté zkřížené meče, nad nimi je zlatá koruna“. Uvedený laický popis vyžaduje kritický komentář - vrch, který by měl tři věže s cimbuřím, střechami a okny je zcela mimořádná geologická anomálie. Podle kresby znaku je zřejmé, že vrch není vrchem, ale sníženým seříznutým hrotem – „lichoběžníkem“ - na jehož horním okraji stojí široká věž s několika okny a valbovou střechou, na odvěsnách jsou šikmo a kosmo vedené úseky hradeb zakončené úzkými věžemi.  Podvýbor pro heraldiku a vexilologii dne 4. února 2004 uvedený návrh neschválil a zdůvodnil to takto: „Ve Vámi navrhovaném znaku je položena barva na barvu (dominantní černý vrch je položen v modrém štítě), což je z heraldického hlediska nepřípustné. Vyobrazení věží je příliš naturalistické, doporučujeme figuru věží s cimbuřím zjednodušit...“.

 

Námitky navrhovatel eliminoval tak, že „hrad“ pojal jako hradbu s bránou mezi dvěma věžemi. Tato figura opustila dříve pevné stanoviště na horním okraji „lichoběžníku“ a nyní levituje v prostoru. Aby nebyl „dominantní černý vrch položen v modrém štítě“, byl původní „lichoběžník“ zaměněn za „trojúhelník“ a mezi něj a modrý štít bylo vloženo stříbrné nahoru lomené břevno. Tím sice byla legitimním způsobem zcela odstraněna příčina neschválení původního návrhu, ale obsahu znaku nebylo pomoženo, protože ten potřeboval jiné řešení s uplatněním i jiných figur, například s odkazem na rod hrabat Šliků jako velice významného historického držitele vsi.

 

Není zřejmé, co znamenají meče pod pohanskou korunou a proč je dolní polovina štítu černá. Černá a zlato byly tinkturami rodového erbu pánů z Vartenberka, pravděpodobně stavitelů hradu Veliš – zda pocházela inspirace odsud, nevíme. Tím však není vysvětlován význam zkřížených mečů, které nemají jako heraldické figury žádnou návaznost na jakéhokoliv historického vlastníka obce či hradu. Stejně jako je nelze spojit například s patrociniem místního kostela, který je zasvěcen sv. Václavovi. Zřejmě jde o symboliku se zcela obecnou charakteristikou. Je také otázkou, proč je užita pohanská koruna. Jde o specifickou korunu ustáleného tvaru, která větším počtem přímých hrotů na korunní obroučce se zřetelně odlišuje od běžných listových korun. Užití pohanské koruny má v heraldice také své důvody a ikonografické významy (původně užívaná židovskými králi), které však zde, díky absenci seriózního výkladu, unikají. S výjimkou levitujícího dvouvěží s bránou, které je vykládáno jako symbol již neexistujícího hradu Veliš, jsou ostatní figury bez výkladu a to nedává možnost jiného hodnocení, než takového, že znak sám je „nesmyslem“.

 

V uvedených souvislostech odkazuje autor poznámky zvídavého, pozorného a hloubavého čtenáře na barevnou přílohu v publikaci Jiří Čarek, Městské znaky v Českých zemích, Praha 1985, kde lze vedle sebe spatřit vyobrazení dvou historických městských znaků – Podhradí a Podhradí nad Dyjí. První Podhradí je městys pod hradem Veliš na severní straně hradního kopce - obec Veliš, jejíž znak je zde komentován, je na straně jižní. Byla-li inspirace pro znak obce Veliš nalézána ve zmíněných znacích, se lze jen dohadovat. Přesto je pozoruhodné, že Podhradí nad Dyjí má znak s „hradem“ na černé skále, jejíž tvar vyvolává představu lichoběžníku a délka paláce s valbovou střechou je vymezena dvěma věžemi. Znak Podhradí pod hradem Veliš má bránu s valbovou střechou, ke které přiléhá kosmo a šikmo hradba. Tedy nejméně velice podobné původnímu a podvýborem odmítnutému návrhu, který jakoby kombinoval oba znaky a zároveň použil jiné tinktury. Ve vztahu k návrhu znaku obce Veliš můžeme předpokládat, že oba uvedené znaky mohly být navrhovateli zdrojem inspirace. Pokud jsme výše marně hledali odpověď na otázku, proč nebyl navrhovatelem učiněn výklad o významu užitých figur, pak snad nyní nalézáme možnou odpověď – on sám pravděpodobně nevěděl jak „navržený“ znak obce Veliš vyložit.

 

Návrh znaku pravděpodobně obecní zastupitelstvo vůbec neprojednávalo. Stejně jako v případě Holovous je i ve Veliši otázkou, zda lze mít znak obce za legitimní, nebyl-li schválen obecním zastupitelstvem. Nepochybně to může zakládat možnost budoucí revize podoby obecního znaku pro formální pochybení v průběhu procesu jejich konstituování.

 

Ke schválenému popisu znaku lze poznamenat, že cimbuří může být pouze součástí hradby, ale nikoliv zdi. Také není konstatováno, že hradba a věže jsou volně.

 

© Stanislav Kasík, 10. 5. 2010.

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting