Login

Hamry (o. Žďár nad Sázavou)

Hamry, okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina


Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 52 ze dne 4. 6. 1998.
Znak a vlajka uděleny dne

Schválený popis znaku:
Ve zlatém štítě šikmo položená kamenická palice křížem přeložená hornickým želízkem, oba nástroje černé s hnědými topůrky.

Poznámky:
Z hlediska heraldického nelze uvedenému popisu vytknout žádné pochybení ovšem pouze do té doby, než spatříme konkrétní vyobrazení znaku; v něm je totiž zobrazena obecná heraldická figura, která je konvenčně nazývána HORNICKÁ KLADÍVKA a to dokonce v poloze, na níž se v minulosti, při popisu této figury, heraldici shodli: kosmé želízko, šikmý mlátek; způsob přeložení není rozhodující - tzn., že není rozhodující, zda je jeden z nástrojů pod druhým podložen či naopak druhým přeložen.
Při kritickém posouzení tohoto znaku je nutné položit si následující otázky:
1/ Jakým zvláštním tvarem se vyznačuje figura, která je v jiných případech obecně popisována jako MLÁTEK, aby zde byla nazvána „kamenickou palicí" ?
2/ Jakým zvláštním tvarem se vyznačuje figura, která je v jiných případech popisována jako ŽELÍZKO, aby zde byla nazvána „hornickým želízkem" ?
Aby heraldický výtvarník mohl nakreslit znak pouze podle popisu, což je jedním ze znamení vyspělosti heraldického výtvarného projevu, musí být heraldický popis jednoznačný a nezaměnitelný. Pokud navrhovatel znaku nakreslil „obyčejný hornický mlátek" a nazval jej „kamenickou palicí", měl být takový popis odmítnut, poněvadž na zobrazené figuře není nic „kamenického". Rovněž podoba druhé figury je v rozporu s popisem, který měl být rovněž odmítnut; zobrazená figura totiž není „hornickým želízkem" ale pouze jednou z možných tvarových variant běžně užívaného kladiva. Znovu musím na tomto místě opakovat, že nelze přijmout argument některých heraldiků, kteří zastávají názor „ať si to nakreslí, jak chtějí, my to popíšeme tak a tak". Dále musím upozornit, že v popisu je uvedena hnědá barva topůrek, přestože titíž někteří heraldici úporně tvrdí, že tato barva nikdy nebyla v popisech udělena; zde je bohužel důkaz jejich krátké paměti.

Heraldický popis:
Ve zlatém štítě černá hornická kladívka na topůrkách přirozené barvy.

© Pavel Palát, 31.03.2011

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting