Login

Hrobice (o.Pardubice)

Hrobice, okres Pardubice, kraj Pardubický.

Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 75 ze dne 15. 4. 2010.
Znak a vlajka uděleny dne 29. 4. 2010.

Schválený popis znaku:
V modrém štítě dole dvě stříbrná vlnitá břevna, z horního vyrůstají dva zlaté orobince s listy, mezi nimi zlatý zvon pod stříbrným jabloňovým květem se zlatým středem

Poznámky:
Podle jaké zvláštní či jedinečné charakteristiky lze určit, že se jedná o jabloňový květ. Podle vyobrazení je nakreslen standardně stylisovaný pětilistý květ s listy poloze 1, 2, 2, přičemž toto zobrazení nápadně připomíná velmi frekventovanou obecnou figuru - heraldickou růži, erbovní figuru rozvětveného rodu Vítkovců [pánů z Růže, z Hradce, ze Stráže]. Ve znaku zobrazený květ může být nazván též květem meruňkovým, višňovým, třešňovým atd.; heraldickým výtvarníkům, kteří předkládají své heraldické kresebné pokusy jednak obecním zastupitelstvům a následně do Podvýboru pro heraldiku a vexilologii PS PČR ,by zřejmě někdo měl vysvětlit principy heraldické stylisace obecných heraldických figur v takovém rozsahu, aby je bylo možno nakreslit pouze podle heraldického popisu a nikoli podle předlohy mnohdy nevalné výtvarné úrovně.
Dále se domnívám, že do české heraldické terminologie byl, patrně z politováníhodné neznalosti věci, implementován termín „střed" pro popis plochy, která je obklopována okvětními lístky. Zatímco u heraldické růže je vždy v popisu použit konvenční termín SEMENÍK, u ostatních někteří heraldici i „heraldici" úporně prosazují termín „střed", opírajíce se o argumenty z oblasti botaniky. [V této souvislosti odkazuji na příslušná slovníková hesla některé ze současných ale i starších encyklopedií.]

Heraldický popis:
V modrém štítě dole dvě stříbrná vlnitá břevna; z horního vyrůstají po stranách dva zlaté orobince s listy, mezi nimi zlatý zvon převýšený stříbrným pětilistým květem se zlatým semeníkem,

© Pavel Palát, 6. 5. 2010.

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting