Login

Hradčany

Hradčany, okres Přerov, kraj Olomoucký.

Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 51 ze dne 9. 5. 1995.
Znak a vlajka uděleny dne 14. 6. 1995.

Schválený popis znaku:
V červeno-černě děleném štítě dva zkřížené zlaté nože, přes něž je položena stříbrná kvádrová hradní věž s cimbuřím a prázdnou branou.

Poznámky:
Dominantní figurou je kvádrovaná věž s cimbuřím a branou, tedy obvyklá podoba heraldického zobrazení věže jako fortifikační stavby; pro heraldický popis není nutně rozhodující, že je zobrazena na rozšířeném soklu, do něhož je prolomena brána. Není proto nejmenšího důvodu nazývat tuto obecnou heraldickou figuru „hradní věží", poněvadž nemá zvláštní charakteristické znaky, pro něž by tak měla být takto pojmenována. Skutečnost, že se obec jmenuje Hradčany není důvodem pro to, aby obecná heraldická figura - věž, byla účelově nazývána „hradní"a do české heraldické terminologie tak zaváděn další zbytný termín. Poněvadž věž je ve znaku figurou dominantní, musí být v popisu uvedena na prvním místě; rovněž její poloha popisu neodpovídá - věž je postavená, nikoli položená, to by musela ležet na pravém či levém boku. Popis nožů je rovněž nedostatečný; nože jsou vztyčené a přivrácené ostřím. Autor návrhu dále pochybil v tom, že nakreslil držadla nožů obráceně.
[Vexilologické zobrazení věže je naprosto odlišné od heraldického, takže jeho autorem nemůže být tentýž výtvarník, ale nějaký vexilologický neumětel; překreslováním originálních návrhů, zřejmě pro vexilologické publikační účely, ztrácí REKOS odbornou důvěryhodnost jako oficiální databáze komunálních symbolů České republiky.]

Heraldický popis:
V červeno-černě děleném štítě stříbrná kvádrovaná věž s třemi stínkami a prázdnou branou, podložená dvěma zkříženými vztyčenými, ostřím přivrácenými zlatými noži.

© Pavel Palát, 6. 5. 2010.

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting