Login

Hrádek (o. Klatovy)

Hrádek, okres Klatovy, kraj Plzeňský


Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 29 ze dne 24. 2. 2012.

Schválený popis znaku:
V modrém štítě volný stříbrný kvádrovaný hrádek se dvěma věžemi na soklech uprostřed spojenými hradbou. Každá věž má černé okno a červenou kuželovou střechu. Nad hradbou kosmo rošt, pod hradbou karafa se zátkou, vše zlaté.

Poznámky:
Ve znaku není zobrazena obecná heraldická figura HRAD, natož pak „hrádek". Je zobrazena volná kvádrovaná městská hradba, oboustranně zakončená kvádrovanými věžemi. Poněvadž jsou zobrazeny jako hranaté, nemohou mít kuželovou střechu, mají obvyklou stanovou; mohly by mít i střechu valbovou. Věže stojí na kónických hladkých, tedy nekvádrovaných, soklech, což v popisu není hlášeno. Rošt má být hlášen jako kosmo postavený. Figura pod hradbou je popsána jako karafa, ovšem rovněž by mohla být popsána jako „baňatá nádoba s dlouhým úzkým hrdlem". Poněvadž tvar karafy je obtížné jednoznačně definovat, lze popis s touto výhradou akceptovat.
Termín „vše zlaté" není v tomto případě vhodný, poněvadž zlaté jsou pouze dvě provázející figury, čili měly být hlášena jako „obojí zlaté".
Závažný problém však spočívá v ikonografii znaku, neboť obec Hrádek nikdy nebyla městem, takže použití městské symboliky je nepatřičné a tudíž nesmyslné. Autor návrhu, proti jehož výtvarnému provedení nelze nic namítat, se domníval, že použitou figurou vytváří tzv. mluvící znak a heraldičtí experti v PPHV jeho úmysl schváleným popisem záměrně podpořili.

Heraldický popis:
Uprostřed modrého štítu volná hradba ukončená po stranách věžemi na hladkých kónických soklech, s černým oknem a červenou stanovou střechou, vše stříbrné a kvádrované. Nad hradbou kosmo postavený rošt, pod hradbou karafa se zátkou, obojí zlaté.

05.07.2014                                                                                                                                             © Pavel Palát
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting