Login

HE - ZTS

HELMICE
Obecná figura.
Tvar zastřešení VĚŽÍ - KUŽELOVÁ, ZVONOVÁ, CIBULOVÁ.
Do HELMICE může být vertikálně vložena LUCERNA, zpravidla s OKNY, ta má vlastní zastřešení. V popisu nutno uvést.
Zásadně nedoporučujeme používat tohoto termínu při popisu heraldické PŘILBY.
V heraldických popisech doporučujeme používat konkrétních (zde např. uvedených) termínů pro tvary střech.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HERKULES
Obecná figura.
V řecké mytologii Hérakles, nemanželský syn nejvyššího boha Dia a tíryntské královny Alkmény. Podle mytologie vykonal dvanáct prací, které se staly náměty pro zobrazování ve výtvarném umění. Znalost jednotlivých atributů umožňuje jeho identifikaci
V heraldickém zobrazení doporučujeme přiměřenou stylisaci, kterou ponecháváme na výtvarné licenci autora.
» Literatura:
Buben: Encyklopedie heraldiky. Libri, Praha 1997, s.148.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HERMES
Obecná figura.
V řecké mytologii nemanželský syn nejvyššího boha Dia a Plejády Maie. V římské mytologii se nazývá MERKUR. Přestože je jeho patronát značně rozmanitý, od obchodníků, bankéřů až po cestovatele, zobrazuje se obvykle jako muž s holí v ruce a s křídly, resp. s křidélky, na botách či na pokrývce hlavy, někdy bývá zobrazena pouze hlava s okřídlenou čapkou či kloboukem. Takto bývá považován za posla bohů.
» Viz t. termín: HŮL MERKUROVA OKŘÍDLENÁ.
» Literatura:
Buben: Encyklopedie heraldiky. Libri, Praha 1997, s.149.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HESLO
Nápis zpravidla umístěný na pásce pod štítem. Tvar pásky nemusí být předmětem heraldického popisu.
» Viz t. termín: POKŘIK.
» Tolerovaný termín: devisa
» Literatura:
Buben: Encyklopedie heraldiky. Libri, Praha 1997, s.153-154.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HEVER
Obecná figura.
Technické zařízení pro zvedání předmětů. Název je převzat do české slovní zásoby z němčiny, český název - hřebenový zvedák.
V heraldice, resp. v heraldické kresbě, je tohoto zařízení používáno např. k napínání KUŠE.
Rozhodne-li se heraldický výtvarník použít hever jako heraldickou figuru, měl by se obeznámit s autentickými podobami a kresbu přiměřeně stylisovat.
» Viz termín: RUMPÁL PRO NAPÍNÁNÍ KUŠE.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting