Login

HY - ZTS

HYDRA
Obecná figura.
V antické mytologii nestvůra / obluda s hadím tělem, obvykle zakončeným ostnem a s dračími hlavami, zpravidla devíti. Tělo může mít nohy s pařáty, též křídla - v heraldickém popisu doporučujeme hlásit, rovněž i polohovou orientaci.
» Literatura:
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1985, díl II., s. 887, heslo Hydra.
Arndt - Seeger - Müller-Westphal: Wappenbilderordnung. Band I., Neustadt an der Aisch 1986,
s. 156-157, tab. 46, čís. 6171.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÝL
Obecná figura.
HÝL obecný patří do čeledě pěnkavovitých. Jeho charakteristickým znakem je krátký silný ZOBÁK. V heraldice bývá zobrazen v přirozených barvách. Za základní polohu považujeme stojícího HÝLA.
Rozhodne-li se heraldický výtvarník tohoto ptáka nakreslit jako obecnou heraldickou figuru, měl by se s jeho podobou seznámit v některém z ornitologických atlasů a kresbu přiměřeně stylisovat.
» Literatura:
Černý - Drchal: Ptáci. Aventinum, Praha 1997.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting