Login

Žilov (o. Plzeň-sever)

Žilov, okres Plzeň-sever, kraj Plzeňský


Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 47 ze dne 14. 01. 2000.

Schválený popis znaku:
V černo-bílo-červeně děleném štítě uprostřed modrá pravěká ryba Acrolepis gigas.

Poznámky:
V české komunální heraldice zcela ojedinělá obecná heraldická figura inspirovaná fosilním nálezem pravěké paprskoploutvé ryby (období karbonu, mladší prvohory) v roce 1872 v katastru obce Žilova, okres Plzeň-sever.
V popisu je chybně hlášena tinktura - bílá místo stříbrné.
Popis znaku na úředních internetových stránkách obce je odlišný od stanoveného v PPHV:
„Trojdílný štít černý, stříbrný a červený, ve stříbrném poli modrá pravěká ryba Acrolepis gigas, (největší ryba mladších prvohor, asi 270 milionů let stará)"
Jsem toho názoru, že obce by měly zachovávat dikci popisu, který byl stanoven v PPHV. Pokud s popisem z nějakého důvodu nesouhlasí, mohou se na PPHV obrátit se žádostí o opravu / úpravu. Svévolné změny publikované na úředních dokumentech však považuji za nepřípustné.
Popis uvedený na úředních internetových stránkách obce je nadto projevem naprostého heraldického diletantismu. Tzv. „trojdílný štít" může totiž být „trojdílným" čtyřmi odlišnými způsoby: vodorovně, svisle, kosmo, šikmo. Do heraldického popisu rovněž nepatří žádné vysvětlující texty, ty jsou předmětem ikonografického popisu znaku. Takže v závorce uvedený údaj je sice paleontologicky jednak zajímavý, jednak nesporný, avšak do heraldického popisu nepatří a to ani tehdy, usneslo-li se na tomto znění obecní zastupitelstvo.

Heraldický popis:
V černo-stříbrno-červeně děleném štítě uprostřed modrá pravěká ryba Acrolepis gigas.

30. 07. 2013                                                                                                                    © Pavel Palát
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting