Login

KE - ZTS

KENTAUR
Obecná figura.
Netvor vyskytující se v řecké mytologii. Koňské tělo se v přední části mění v lidský trup s rukama a hlavou. Za základní polohu doprava považujeme stojícího KENTAURA.
» Literatura:
Buben: Encyklopedie heraldiky. Libri, Praha 1997, s.195.
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1986, díl III., s.364-365, obr., heslo Kentaur, obr.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KEŘ
Obecná figura.
Nízká dřevina sestávající z libovolného počtu větévek. Vzhledem k tvarové variabilitě nelze jednoznačně definovat podobu / polohu. Pokud se v heraldice vyskytuje keř jmenovitě uvedený, doporučujeme jej přiměřeně popsat.
» Viz t. termíny: KEŘ LISTNATÝ, KEŘ RÉVY VINNÉ, KEŘ RŮŽOVÝ.
» Literatura:
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1986, díl III., s. 368, heslo Keř.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KEŘ HLOHOVÝ
Obecná figura.
Z 200 známých druhů se v českých zemích, kromě kříženců, vyskytuje asi 18, které se liší zejména tvarem listů. Rozhodne-li se heraldický výtvarník tento keř nebo jeho část nakreslit jako obecnou heraldickou figuru, měl by se s jeho podobou seznámit v některém z botanických atlasů a kresbu přiměřeně stylisovat.
» Literatura
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1985, díl II., s. 790, heslo Hloh, obr. listů několika druhů.
Sedláček: Českomoravská heraldika I. Praha 1902, s. 189.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KEŘ LISTNATÝ
Obecná figura.
Vyskytne-li se v erbu / znaku jako hlavní nebo i vedlejší figura, doporučujeme přiměřeně popsat, je-li to významově nutné, např. počet listů a jejich rozložení. Je-li zobrazen konkrétní druh, je nutné se s jeho podobou seznámit v některém z botanických atlasů a kresbu přiměřeně stylisovat.
» Viz termín: KEŘ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KEŘ RÉVY VINNÉ
Obecná figura.
V heraldice, zejména ve znacích obcí s vinařskou tradicí, velmi frekventovaná figura. Obvykle se zobrazuje s libovolným počtem listů, hroznů a úponků. Jejich rozložení je závislé na výtvarné licenci autora. Je-li rozložení podmíněno nějakým významem, doporučujeme přiměřeně podrobný popis. V heraldice se zpravidla zobrazuje v PŘIROZENÉ BARVĚ, tj. kmen hnědý, listy, úponky a hrozny zelené, někdy též modré až fialové. Existuje však množství vyobrazení v heraldických tinkturách.
» Viz termín: KEŘ.
» Literatura:
Buben: Encyklopedie heraldiky. Libri, Praha 1997, s.360, heslo RÉVA.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KEŘ RŮŽOVÝ
Obecná figura
Listnatý keř s výrazně zobrazenými trny a květy růží. Se zřetelem na výtvarnou variabilitu nelze jednoznačně definovat základní podobu a polohu.
Rozhodne-li se heraldický výtvarník tuto rostlinu nebo její část nakreslit jako obecnou heraldickou figuru, měl by se s její podobou seznámit v některém z botanických atlasů a kresbu přiměřeně stylisovat.
» Literatura:
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1987, díl V., s. 432, heslo Růže.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting