Login

LA - ZTS

LABUŤ
Obecná figura.
Za základní polohu považujeme DOPRAVA KRÁČEJÍCÍ LABUŤ s pozdviženými křídly a prohnutým krkem. Celkové vzezření působí dojmem útočného / útočícího ptáka. Barva bývá obvykle přirozená, ZBROJ (zobák, nohy) může mít odlišnou tinkturu.
» Literatura:
Buben: Encyklopedie heraldiky. Libri, Praha 1997, s.236, heslo Labuť.
Černý - Drchal: Ptáci. Aventinum, Praha 1997.
Král z Dobré Vody: Heraldika. Praha 1900, s.100-101, heslo Labuť, obr. č. 229.
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1986, díl III., s. 700, heslo Labuť, obr.
Sedláček: Českomoravská heraldika I. Praha 1902, s.182, heslo Labuť.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAFETA
Obecná figura.
Součást DĚLA / KANONU; na lafetě [ve starší terminologii „lože", „podstavek"] je uložena, resp. připevněna hlaveň. V heraldice má tato figura, která zpravidla není uplatněna jako figura samostatná, ustálenou podobu, proto by se měl heraldický výtvarník seznámit se starými vyobrazeními tzv. „hrubých kusů".
» Literatura:
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1986, díl III., s. 704, heslo Lafeta.
Ottův slovník naučný. Praha 1900, díl XV., s. 550-552, heslo Lafeta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LÁHEV
Obecná figura.
Nádoba, zpravidla skleněná ale i z jiných materiálů, které nelze v heraldické kresbě jednoznačně odlišit, určená k uchování / přepravě tekutin. Za základní podobu považujeme postavenou, přiměřeně vysokou nádobu v podobě válce, zakončenou na horním okraji úzkým nebo zužujícím se hrdlem. Případné tvarové nebo ozdobné modifikace doporučujeme v heraldickém popisu uvést; např. tělo láhve může mít kónický, baňatý a j. tvar, hrdlo nebo tělo může být opatřeno uchem apod. Jak jsme uvedli výše, nelze zpravidla jednoznačně určit materiál, z něhož je láhev vyrobena, proto popisy typu „hliněná láhev", kameninová láhev" ... nepovažujeme za heraldicky korektní.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LALOK
Obecná figura.
Zbytnělá volně visící část kůže u některých kurovitých ptáků. V heraldice je LALOK považován za součást zbroje, lze proto doporučit, aby měl odlišnou tinkturu.
V přeneseném slova smyslu se tento termín uplatňuje v heraldických popisech části hermelínového lemu knížecích korun, knížecích a kurfiřtských klobouků a svislých / visících částí LÍMCE. TURNAJSKÉHO.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAMPA
Obecná figura.
Zařízení různých tvarů a typů sloužící k osvětlení vymezeného prostoru. V heraldické kresbě by zvolený typ a tvar měl být přiměřeně stylisován a heraldicky popsán.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LANO
Obecná figura.
Výrobek zhotovený ze stočených / zkroucených provazů organického původu, ocelových drátů nebo umělohmotných materiálů. V heraldickém zobrazení mají být viditelné jednotlivé prameny, z nichž je lano vyrobeno. Konkrétní podobu považujeme za výtvarnou licenci, doporučujeme přiměřený heraldický popis. Termínu LANO použijeme např. při popisu KOTVY, PLACHET apod.
» Viz t. termíny: PROVAZ, ŠŇŮRA.
» Literatura:
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1986, díl III., s.719, heslo Lano.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting