Login

Velká Chmelištná

Velká Chmelištná, okres Rakovník, kraj Středočeský

 

Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 45 ze dne 5. 10. 2004.

Znak a vlajka uděleny 3. 12. 2004.

 

Schválený popis znaku:

Ve zlatém štítě vztyčený zelený chmelový list se dvěma vyrůstajícími odvrácenými svěšenými stonky, každý s jedním lístkem a dvěma šišticemi.

 

Poznámky:

Na uvedeném znaku by nebylo nic ke kritizování, kdyby nebylo zřejmé, že tvůrce návrhu si nepočínal seriozně. Použil totiž figuru chmelového listu se šišticemi, který byl původně určen pro jinou velikost pole (horní polovinu štítu). Tuto figuru kopíroval pomocí skeneru a prostřednictvím počítačového programu a myši ji protáhl na výšku do takové velikosti, která figuře umožnila vyplnit celý štít. Chmelový list se šišticemi je evidentně nepěkně deformován (viz REKOS).

 

Uvedená figura byla téměř do všech podrobností obkreslena z původního návrhu znaku obce Řevničov, z roku 1975, jehož autorem byl Zdirad J. K. Čech. Navrhovatel, bez nutnosti kopírovat cizí předlohu, nedokázal nakreslit uvedenou figuru sám v potřebných proporcích a velikosti. Navíc shodně s koncepcí znaku pro obec Řevničov, kterou vymyslel Zdirad Čech, vytvářel bez náznaku projevu vlastní invence návrhy dalších obecních znaků v Kounově a Krupé (okr. Rakovník). Jak je patrné, tak čtyři obce v okrese Rakovník mají ve svém znaku výtvarně totožně pojatý chmelový motiv. Tři z nich mají dokonce shodnou koncepci členění štítu.

 

© Stanislav Kasík, 10. 5. 2010.

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting