Login

Všestudy

Všestudy, okres Mělník, kraj Středočeský


Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 24 ze dne 25. 11. 2011
Znak a vlajka uděleny dne 26. 1. 2012.

Schválený popis znaku:
Modro-zeleně stříbrným vlnitým břevnem dělený štít. V břevnu zúžené modré vlnité břevno. Nahoře heroldský kříž s břevnem zakončeným chmelovými listy, dole dolní polovina vozového kola, vše stříbrné.

Poznámky:
Lze akceptovat, že tzv. základní podoba kříže, jmenovitě heroldského a svatojiřského, je vytvořena zkřížením kůlu a břevna, která se v heraldickém popisu nazývají obecně přijímaným termínem RAMENA. Jedná-li se o rameno / ramena vodorovná, není nutné to v heraldickém popisu uvádět; hovoříme o kříži DVOJRAMENNÉM, TROJRAMENNÉM s vědomím obecně přijímané konvence, že jsou popisována ramena vodorovná.
BŘEVNO je samostatná heroldská figura, což pravděpodobně ví i heraldik zcela začínající. V HTK je této figuře, resp. termínu a jeho modifikacím, věnován samostatný Terminologický Soubor (TSb). Schválený popis heroldského kříže navozuje dojem či možnost, že na kříži je umístěno břevno zakončené chmelovými listy; umístění dalších figur zde konkrétně na kříži není totiž vůbec vyloučeno, takže schválený popis není významově či obsahově správný.
Rovněž další část popisu není ideálně jazykově řešena právě bezprostředním spojením dvou významově totožných slov - „... dole dolní ...".
Zobrazení heroldského kříže s (vodorovnými) rameny zakončenými chmelovými listy je potvrzením teoretických postulátů, které byly vysloveny v TSb v souboru KŘÍŽE, totiž že ramena mohou být zakončena libovolnými tvary vycházejícími buď z ikonografie znaku nebo z výtvarné licence navrhovatele.

Heraldický popis:
Modro-zeleně stříbrným vlnitým břevnem dělený štít, v břevnu zúžené modré vlnité břevno.
Nahoře heroldský kříž s rameny zakončenými chmelovým listem, pod břevnem dolní polovina vozového kola, vše stříbrné.

Poznámka k vexilologickému popisu:
Kříž popsaný jako středový je v rozporu s vyobrazením tohoto kříže ve Vexilologickém lexikonu - vexilologickém názvosloví, s. XIII, tab. 12, obr. 2, poněvadž ramena vexilologického středového kříže se musí dotýkat všech krajů listu vlajky. V popisu mělo být uvedeno, že středový kříž má vodorovná ramena zkrácena; problém však zřejmě spočívá v tom, že by musela být vypočtena měrná hodnota zkrácení.

© Pavel Palát, 22. 1. 2012

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting