jméno:
heslo:

Libořice

Libořice, okres Louny, kraj Ústecký

 

Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 52 ze dne 4. 6. 1998.

Znak udělen 18. 6. 1998.

 

Schválený popis znaku:

Modrým zúženým břevnem polcený štít. V pravé červené polovině stříbrný dvouocasý lev ve skoku obrácený doleva. Levá polovina dvakrát dělena. Nahoře ve zlatém poli zelený stonek se dvěma chmelovými šiškami, uprostřed v zeleném poli tři zlaté obilné klasy, dole ve zlatém poli vyrůstá ze zeleného dvouvrší zelený jetelový trojlístek.

 

Poznámky:

Autor návrhu ve svém výkladu významu užitých figur uvádí, že znak vychází z erbu rodu pánů z Klebelsbergu (lev a trojlístek) a starého „německého“ odznaku, vydaného u příležitosti místní zemědělské výstavy (chmel a klasy). Erb Klebelsbergů se v Libořicích zachoval na budovách bývalé fary a na zámku. I z nich je patrné, že rodovým erbem Klebelsbergů nebyl lev, ale v červeném štítě stříbrný gryf stojící na dvou hlavách Turků (zcela původní rodový erb byl prost turčích hlav). Pokud byl v jejich erbu lev, pak byl zlatý a vyskytuje se včetně stříbrného gryfa v erbu Klebelsbergů před jejich povýšením do stavu svobodných pánů v roce 1669. Taková podoba erbu však v Libořicích k vidění není a je s obcí nespojitelná. Rod získal Libořice až v roce 1739.

 

Způsob utvoření libořického obecního znaku je z tohoto pohledu mystifikací. Podobně lze pojmenovat inspiraci „německým odznakem místní zemědělské výstavy“, která je poplatná skutečnosti, že navrhovatel je celoživotním sběratelem klopových odznaků. K tomu lze přidat hodnocení, že znak je zbytně komplikovaný. 
 

Popis znaku obce Libořice je nepřesný. Je zde uvedeno zúžené břevno, místo správného zúžený kůl – břevnem nelze poltit.

 

© Stanislav Kasík, 7. 5. 2010.

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting