Login

Křišťanovice

Křišťanovice, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský.

Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 75 ze dne 15. 4. 2010.
Znak a vlajka uděleny dne 29. 4. 2010.

Schválený popis znaku:
Ve stříbrném štítě jasan přirozené barvy vyrůstající ze zeleného návrší se stříbrným christogram tvořený řeckými přeloženými písmeny iota a chí.

Poznámky:
Podle jaké charakteristiky zde nakresleného listnatého stromu lze určit, že se jedná o jasan? Takto může být nakreslen jakýkoliv listnatý strom. Listnaté stromy jsou obvykle zobrazovány s kompaktní plochou koruny; pokud má být jmenovitě určen druh, lze doporučit, aby do koruny byly vloženy listy (např. dubový, lipový, javorový) nebo plody (např. jablko, hruška, žalud). Charakteristickým znakem může být rovněž tvar / podoba kmene; konkrétně u jasanu je kmen rovný a dosahuje výšky kolem 30 metrů. Pokud by měla být zachována tato podoba stromu, v případě, že by znak měl být kreslen pouze podle popisu a nikoli podle obrazové předlohy, měl by být v popisu uveden počet a poloha větví.
Schválený popis je gramaticky chybný.

Heraldický popis:
Ve stříbrném štítě listnatý strom přirozené barvy [s pěti větvemi (1, 2, 2) s listy] vyrůstající ze zeleného návrší se stříbrným christogramem vytvořeným přeloženými řeckými písmeny iota a chí.

© Pavel Palát, 5. 5. 2010.

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting