Login

Kruh

Kruh, okres Semily, kraj Liberecký

 

Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 22 ze dne 13. 5. 2003.

Znak a vlajka uděleny dne 19. 6. 2003.

 

Schválený popis znaku:

Polcený štít, v pravém zlatém poli zelený lipový věnec, levé pole červeno-stříbrně šachované.

 

Poznámky:

 „Při tvorbě znaku jsem vycházel z následujících skutečností: Nejstarší rod, který ves Kruh roku 1406 držel, byl rod vladyk ze Mžan a psal se z Kruhu. Jeho znak byl následující: červeno-stříbrný šachovaný štít a v klenotu trup červeno-stříbrně oděné panny. Na základě tohoto znaku jsem do levé části štítu zvolil červeno-stříbrnou šachovnici. Do pravé části znaku, které tvoří zlaté pole, jsem položil kruhový věnec z lipových ratolestí (tato figura je použita na nejstarší známé pečeti). Lipový charakter věnce je odvozen od další historické pečeti, na níž je lípa“ (text pod názvem „Zdůvodnění návrhu znaku a praporu obce Kruh“ vypracoval navrhovatel).

 

Zmíněnými pečetěmi jsou nepochybně myšleny historické obecní pečeti. Rod, který se psal ze Mžan (také ze Mzan) měl přídomek podle vsi u Nechanic. V roce 1406 se připomíná Jarek ze Mzan, který kostelu v Jilemnici daroval úrok z platu ze vsi Kruh. Z této skutečnosti je pouze dedukováno, že by snad mohl být držitelem tvrze a vsi Kruh. Držení platů však nijak neznamená vlastnictví vsi jako takové. V roce 1415 se připomíná jistý Oldřich z Kruhu.  Jestliže se navrhovatel rozhodl pro červeno-stříbrné šachované pole do obecního znaku, pak se opíral o jeden jediný a zcela osamocený údaj, který se týkal rodu z Jeřic, jehož příslušníkem byl i Zdeněk Sokol ze Mzan  - „Mzau“ (Vojtěch Král, Heraldika, Praha 1900, s. 300). Zdá se být jisté, že šachovaný štít rodového erbu se netýkal nikoho, koho by bylo možné dávat do souvislostí se vsí Kruh. 
 

Lze upozornit na skutečnost, že šachovnice, jako obecná heraldická figura, je deska se 64 poli (8x8) určená pro šachovou hru a že musí být ve štítě, opět jako obecná figura, nakreslena jako figura „volná“, tj. nedotýkající se okrajů štítu. Jiná vyobrazení, v nichž plocha je vodorovně a svisle rozdělena na určitý počet čtverců, jejichž počet není 64, nelze nazývat šachovnicí, ale jako štít / pole šachované.

 

© Stanislav Kasík, 7. 5. 2010.

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting