Login

Lánov

Lánov, okres Trutnov, kraj Královéhradecký

 

Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 51 ze dne 4. 6. 1998.

Znak a vlajka uděleny dne 18. 6. 1998.

 

Schválený popis znaku:

Dělený štít, v horní zelené polovině kovář v bílé haleně a hnědé zástěře a v botách probodávající modrým kopím hnědého vztyčeného medvěda, v dolním třikrát modro-stříbrně děleném poli zlatá podkova.

 

Poznámky:

Inspiračním zdrojem pro figury užité v návrhu znaku obce Lánov je scéna z renesanční kamenné desky vsazené do jedné ze stěn dolnolánovské kostelní věže (původně zvonice), s výjevem „zápasu kováře s medvědem“. Podvýbor měl výhrady k použití zeleného pole a figur v uvedených tinkturách a původně rozhodl o neschválení návrhu znaku pro porušení pravidla „o barvě a kovu“. Představitelé obce Lánov trvali na uvedené barevnosti a tak bylo přijato řešení ve shodě s heraldickými pravidly, že figury jsou vnímány v tzv. přirozených barvách. Podvýborem však byly použity zcela nepřijatelné termíny – bílá halena, hnědá zástěra a boty, hnědý medvěd – hnědou jako základní tinkturu heraldika nezná, stejně tak bílou.

 

Pro tvorbu erbů a znaků platí nepsané pravidlo - má-li dobrý heraldik volit mezi užitím tzv. přirozeného zbarvení a heraldickými tinkturami, pak se přikloní k heraldickým tinkturám, protože je to „heraldičtější“. V Lánově taková volba možná byla, ale tvůrce zjevně nebyl „dobrým heraldikem“. V každém případě je vyobrazená scéna „hnědo-modro-bílého“ kováře a „hnědého“ medvěda v zeleném poli velice nezřetelná. Tím je popřena jedna z dobrých premis pro tvorbu znaku, že ten má být výrazný. Že by měl být pozorovatelný i na větší vzdálenost není pro komunální heraldiku tak striktní požadavek a platí spíše pro erby rodové a to v jejich raných jednoduchých podobách z 13. a 14. století – ale dodržovat takový požadavek, či blížit se k němu má určitě smysl i dnes.

 

Pro odmítnutí uvedeného znaku podvýborem neměla být podstatná jen barevnost, z které bylo schvalovateli „elegantně vybrusleno“, ale skutečnost, že pro námět znaku obce Lánov posloužil reliéf z kostela, který je v jiné samostatné obci se jménem Dolní Lánov. Počínání navrhovatele a také představitelů obce Lánov je nejméně nekorektní. Jistě lze namítnout, že kostel sv. Jakuba v dnešním Dolním Lánově měl jako kostel farní působnost ve všech částech historického Lánova, ale v době vzniku návrhu znaku neměla obec Lánov ke kostelu žádný přímý vztah. Reliéf je jednoznačně „dolnolánovský“. Tvůrce návrhu znaku zjevně nedokázal tuto skutečnost vyhodnotit a tak je lánovský obecní znak „postižen“ neseriozní volbou figur v horní polovině znaku. Nepochybně bylo možné užít jakékoliv vhodné podoby atributu sv. Jakuba Většího, ale nikoliv motivu, který je trvale spjat s objektem mimo katastrální území obce. Lze již jen vyjádřit podiv, že navrhovatel znaku nevyužil skutečnosti, že součástí nynější obce Lánov bylo historické hornické městečko Horní Lánov. Je zřejmé, že by se daly najít způsoby, jak vytvořit znak obce a vyhnout se při tom zjevné „usurpaci“ symbolu, který s ní spojen není. Úvahy navrhovatele tímto směrem zjevně nešly. Symbolika v horní polovině znaku obce Lánov obsahuje ještě jeden aspekt, který způsobuje „diskutabilnost“ zvolených figur. Tím je fakt, že totožná „scéna“ je obsahem znaků měst Vysoké nad Jizerou nedaleko od Hostinného a Bystré u Svitav.

 

REKOS přináší vyobrazení lánovského znaku, kde je kovář oblečen do červených kalhot a červené kapuce, ačkoliv v popisu znaku tamtéž nic takového sdělováno není (nesoulad popisu a vyobrazení je v jiných případech předmětem zásahu administrátora webových stránek ve prospěch popisu a z toho vyplývající „opravy“ kresby znaku). Na tomto místě lze položit legitimní otázku: jakou záruku věrohodnosti a neměnnosti má databáze komunálních symbolů REKOS, je-li s ní nakládáno svévolným způsobem.

 

Dolnolánovští se nesmířili se skutečností, že jim byl námět z reliéfu „jejich“ kostela „ukraden“ a v návrhu jejich znaku se objevuje stejná scéna kováře a medvěda. Ale již ve stříbrném poli za použití heraldických tinktur, kterými se autor návrhu (autor tohoto textu) vyhnul možnosti cokoliv nepatřičně pojmenovat jako „hnědé“ (či „bílé“). Znak byl obci Dolní Lánov udělen 5. 12. 2005.

 

© Stanislav Kasík, 7. 5. 2010.

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting