Login

Jeřice

Jeřice, okres Jičín, kraj Královéhradecký

 

Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 13 ze dne 13. 11. 2002.

Znak a vlajka uděleny dne 9. 1. 2003.

 

Schválený popis znaku:

V červeno-zeleně šikmým stříbrným vlnitým břevnem děleném štítě vpravo dóza na masti, vlevo čelně postavená radlice, obojí zlaté.

 

Poznámky:

Znak této obce není komentován proto, že by sám byl hoden kritiky, ale proto, že jeho vznik provázely velice mystifikující okolnosti a o těch je vhodné se zmínit. Návrhy obecního znaku byly navrhovatelem vytvořeny v srpnu 2001. V říjnu téhož roku byly doplněny dalšími dvěma návrhy, s průvodním dopisem, z něhož cituji: „…v souvislosti s tvorbou studií znaku Vaší obce zasíláme dvě varianty znaku rodu Spaarů /Sparrů/, který má přímý vztah k Vaší obci. Jak je patrno ze složeného erbu s třemi přilbami a čtvrceným štítem se štítkem uprostřed, byl rod hojně zastoupen v období 17. – 18. století větším počtem větví, který se opíral o původní rodový erb v tomto blasonu: V modrém štítu uprostřed je zlatý štítek, kolem osm zlatých hvězd v kruhu. V klenotu /t. j. složená křídla nad přilbou/ je modré břevno pošikem se čtyřmi zlatými hvězdami. Zde se nabízí možnost převzít uvedené břevno do zlatého štítu, které nám vytváří dvě pole pro krytou dózu na vonné masti sv. Máří Magdalény, které je zasvěcen zdejší kostel a sklopenou radlici v zemědělské symbolice…“ (poskytl Obecní úřad v Jeřicích).

 

V citovaném dopise navrhovatele se píše o tom, že šlechtický rod  Sparrů má cosi společné s obcí Jeřice. Jak na to navrhovatel přišel, je obtížné domýšlet. Rod Sparrů neměl nic společného nejen s Jeřicemi, ale stejně tak neměl nic společného s celým regionem. Nabízejí se dvě možná vysvětlení. První - snad byl zcela chybně vyhodnocen údaj o tom, že Jan Arnošt hrabě Sparr po smrti své manželky Ludmily Maxmiliány z Valdštejna prodal v roce 1687 její věno panství Štěpánov (dnes Trhový Štěpánov v okrese Benešov). Lze vyslovit domněnku, že navrhovatelem znaku obce Jeřice byl nekriticky zaměněn Valdštejny epizodně držený Štěpánov za tradičně valdštejnské Štěpanice. Druhé vysvětlení počítá s tím, že nebyl vnímán rozdíl mezi jmény šlechtických rodů Paar a Sparr. Paarové vlastnili Jeřice od druhé poloviny 18. století téměř sto let. Ať navrhovatel zamýšlel vztah obce Jeřice a rodu Sparr jakýmkoliv způsobem, šlo vždy o mystifikaci.

 

Můžeme se domnívat, že sparrovské inspirace mohou být navrhovatelovým fatálním omylem i na jiných místech, kde byly v jeho návrzích obecních znaků uplatňovány hvězdy (např. Libuň, Dolní Přím, Nepolisy, Mladé Buky atd. – hvězdy jsou kresleny zásadně, přesto bezdůvodně a tedy víceméně zbytně, jako fazetované). Pokud tomu tak není, pak jde o schematizující symboliku bez invence. Ostatně to je patrné i u dalších figur ve znaku obce Jeřice – dóza na mast byla použita i v návrhu znaku obce Nepolisy a radlice patří do obvyklého navrhovatelova rejstříku užívaných heraldických obecných figur uplatněných na mnoha dalších místech.

 

© Stanislav Kasík, 7. 5. 2010

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting