Login

Jedlá

Jedlá, okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina.

Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 75 ze dne 15. 4. 2010.
Znak a vlajka uděleny dne 29. 4. 2010.

Schválený popis znaku:
Vlnitě polcený štít, v pravém zeleném poli nahoře stříbrná jedle, levé pole třikrát stříbrno-modře vlnitě polcené.

Poznámky:
Podle jakých charakteristických znaků lze určit, že nakreslený jehličnatý strom je jedle? Skutečnost, že obec se jmenuje Jedlová, nemůže být důvodem k tomu, aby obecná heraldická figura jehličnatého stromu, nadto zdařile stylisovaná, byla pojmenována jedlí; obdobně by mohla být pojmenována smrkem, kdyby se obec jmenovala např. Smrčina.
Rovněž nepovažuji za správné, aby poloha stromu byla popsána termínem „nahoře"; kdyby autor výtvarného návrhu dbal heraldického pravidla, že figury mají optimálně vyplňovat plochu štítu / pole, musel by komposici figury přizpůsobit ploše pravého pole.
V popisu dále chybí údaj o tom, že strom je uťatý.

Heraldický popis:
Vlnitě polcený štít. V pravém zeleném poli stříbrný uťatý jehličnatý strom, levé pole třikrát stříbrno-modře vlnitě polcené.

© Pavel Palát, 5. 5. 2010.

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting