Login

Lužec nad Vltavou

Lužec nad Vltavou, okres Mělník, kraj Středočeský

 

Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 104 ze dne 9. 4. 2002.

Znak a vlajka uděleny dne 14. 5. 2002.

 

Schválený popis znaku:

V zeleném štítě kosmé břevno provázené nahoře levou rukou vzhůru šikmo prostřelenou šípem, dole ozubené kolo, vše zlaté.

 

Poznámky:

Použití pouhých dvou tinktur, zelené a zlata, lze mít za projev poplatný nejlepším heraldickým tradicím, a proto chvályhodný.

 

Kosmé břevno je sice vysvětleno jako symbol laterálního (bočního) plavebního kanálu, ale volba právě takto orientovaného břevna zjevně nemá žádné racionální důvody - snad lze uvažovat o autorově představě, že tímto způsobem konstruovaný znak je jaksi více „heraldičtejší“. Navíc tinktura břevna nedokáže vyvolat představu vodní cesty.

 

Kosmým břevnem byla vytvořena dvě trojúhelníková pole, jejichž vyplnění obecnými figurami přináší vždy jisté „obtíže“ i zkušenému heraldikovi. Jak je patrné, musely být figury přizpůsobeny polím, ta pak limitovala jejich velikost a tím se snížila jinak potřebná výraznost a identifikovatelnost znaku.

 

Figura ruky prostřelené šípem byla ve vztahu k zasvěcení lužeckého kostela sv. Jiljí volena velice správně, ale mohla být koncipována takovým způsobem, aby vyplnila využitelnou plochu pole (např. šíp kosmo) Navrhovateli znaku zjevně byla předlohou kresba postavy sv. Jiljí od Zdirada Čecha v publikaci Věry Remešové, Ikonografie a atributy svatých, Praha 1991, s. 72, tab. VIII. Autorem návrhu znaku odsud „extrahovaná“ ruka ve stejné poloze a vztahu šípu k ní, již nebyla výtvarně měněna a upravována. Ale byla vydávána za autorské dílo navrhovatele. 
 

Podvýbor pro heraldiku popsal ruku chybně jako levou, na rozdíl od správného určení autorem návrhu.

 

© Stanislav Kasík, 7. 5. 2010.

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting