Login

Šošůvka

Šošůvka, okres Blansko, kraj Jihomoravský

Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 87 ze dne 27.6.2001

Schválený popis znaku:
V zeleném štítě stříbrný vztyčený rýč bez násady. Hlava štítu dělena, nahoře v modrém poli zlatá osmihrotá hvězda, dole zlatá medová plástev.

Poznámky:
Z hlediska výběru a umístění heraldických figur nelze autorovi návrhu vytknout závažná pochybení, pomineme-li ovšem, že ve znaku se nacházejí tzv. hluché prostory; jedno z nepsaných pravidel heraldické tvorby doporučuje, aby uplatněné figury optimálně zaplňovaly plochu štítu nebo aby byly použity vhodné provázející figury. Předmětem mé kritiky je dělená hlava štítu a v ní umístěné figury rádoby ve stylisované podobě.
Hvězdu s libovolným počtem hrotů považujeme za obecnou heraldickou figuru, která může být dále výtvarně modifikována; tato je modifikována technikou, která je nazývána fasetováním. Autor návrhu však provedl fasetování natolik nešťastným způsobem, že při zběžném pohledu není fasetování zřetelné. Na tomto místě musím odmítnout námitku případných kritiků v tom smyslu, že fasetování lze považovat za výtvarnou licenci - NELZE!
A rovněž nelze akceptovat oblíbenou floskuli některých heraldiků - „ať si to nakreslí jak chtějí". Existence podvýboru a konstituování české komunální heraldiky by ve smyslu takových názorů ztratily smysl.
Obdobně nešťastným způsobem postupoval autor návrhu při kresbě obecné heraldické figury - medové plástve. V přirozeném stavu se jedná o soustavu voskových komor s otvory ve tvaru šestiúhelníku. Jestliže je dolní pole dělené hlavy štítu popsáno jako „medová plástev", neváhám tento popis nazvat heraldicky zcela nedostatečným, poněvadž struktura šestiúhelníků není při zběžném pohledu zobrazeného znaku v REKOSu vůbec patrná, takže při nejlepší vůli nelze dolní pole hlavy štítu popsat jako „medovou plástev". [Pokud by byla struktura šestiúhelníků dostatečně zřetelná a byla zobrazena takto, musela by být figura „medové plástve" popsána termínem DO KRAJŮ POLE. Bohužel tomu tak není, takže schválený popis nelze považovat za správný]. Podvýbor měl tento návrh odmítnout a doporučit výtvarné přepracování, což bylo v několika případech uplatněno, pokud návrh znaku nebyl korektní.
Znak lze v této podobě spatřit na internetových stránkách obce, aniž by obecním zastupitelům nebo občanům vadil nesoulad mezi popisem a vyobrazením. REKOS se tak postupně stává nedůvěryhodnou databází české komunální heraldiky, samozřejmě k její škodě.

Heraldický popis:
Heraldický popis zde neuvádím, neboť se domnívám, že nelze korektně popsat heraldický artefakt při nesouladu popisu a vyobrazení. Konstrukce schváleného popisu je v rozporu s principy heraldických popisů, neboť nejdříve by měla být popsána figura heroldská a poté figura obecná.

© Pavel Palát, 02.09.2010

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting