Login

Staré Město (o. Pardubice)

Staré Město, okres Svitavy, kraj Pardubický


Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 15 ze dne 19. 01. 2007.

Schválený popis znaku:
V červeném štítě ze zelené paty vyrůstající stříbrná kostelní věž. V patě stříbrná dubová větev se
dvěma odvrácenými listy a třemi žaludy.

Poznámky:
Popis věže je zcela nedostatečný. Věž je pravděpodobně zobrazena podle skutečné podoby věže kostela sv. Kateřiny z roku 1563 v pozdně goticko-renesanční přestavbě. Ve znaku zobrazená věž je čtyřpatrová, jednotlivá patra jsou viditelně oddělena římsami, oblouková střecha s lucernou a s cibulovitou věžičkou s žerdí. V popisu nejsou hlášena černá okna, v přízemí černá gotická brána a na levé straně přístavek.
Dubové listy mají být hlášeny jako položené.
Popis figury v patě štítu má přednost obdobně jako popis figur v hlavě štítu.
Navrhovaný popis se může zdát nadbytečně podrobný, avšak zobrazil-li výtvarník věž téměř podle skutečné podoby, potom podrobný popis je zdůvodnitelný, poněvadž obecná figura „kostelní věž" by musela být též „obecně" zobrazena. Ostatně v jiných typově shodných případech jsou u věží, obecně u budov, hlášeny tvary střech, okna, jejich počet a umístění, dveře, brány apod.
Na vlajce je z nepochopitelných důvodů zobrazena pouze silueta a gotická brána je hlášena jako prázdná, tzn., že má barvu listu praporu.
Lze pochybovat, zda by autor nakreslil takto rozdílné návrhy.
Znak měl být odmítnut, poněvadž popis „kostelní věž" jednak neodpovídá kresbě a jednak na ní není vůbec nic „kostelního".

Heraldický popis:
V červeném štítě ze zelené paty, v níž je položena dubová větev s dvěma odvrácenými a třemi (1, 2) žaludy, vyrůstající čtyřpatrová věž s římsami, obloukovou střechou s lucernou a s cibulovitou věžičkou s žerdí, čtyřmi černými okny pod sebou (1, 1, 2), horní gotické a s černou gotickou branou, na levé straně do výše třetího patra přístavek, vše stříbrné.

30. 07. 2013                                                                                                                    © Pavel Palát
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting