Login

Třebušín

Třebušín, okres Litoměřice, kraj Ústecký

 

Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 23 ze dne 18. 6. 2003.

Znak a vlajka uděleny dne 8. 10. 2003.

 

Schválený popis znaku:

Ve zlatém štítě zelená hora se stříbrným kalichem.

 

Poznámky:

Zelená hora ve znaku obce Třebušín není obecnou heraldickou figurou, ale poměrně přesně vystiženou siluetou zcela konkrétní hory (vrchu), která se tyčí nad vsí a má jméno Kalich po stejnojmenném hradu postaveném na jeho vrcholu Janem Žižkou z Trocnova. Navrhovatel zřejmě neví, že takovým způsobem nelze znak obce navrhnout, a to proto, že heraldika nemůže zobrazovat tvarově konkrétní hory a vrchy. Přesto nebyl nalezen důvod k zamítnutí takového neheraldického návrhu. Bude-li podle stanoveného popisu kreslen znak obce Třebušín, pak není možné, aby měl stejnou podobu, jakou vytvořil navrhovatel. Výsledkem může být pouze obecná heraldická figura s pojmenováním hora / vrch.

 

© Stanislav Kasík, 10. 5. 2010.

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting