Login

Trnová

Trnová, okres Plzeň-sever, kraj Plzeňský

Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 15 ze dne 19.1.2007

Schválený popis znaku:
Polcený štít, vpravo modro-červeně dělený, nahoře stříbrná růže se zlatým semeníkem a kališními lístky, v levém stříbrném poli vztyčený černý prut s pěti (3,2) trny.

Poznámky:
Popsat figuru v levém stříbrném poli jako „vztyčený černý prut s pěti trny" vyžaduje značnou dávku buď naprosté neznalosti heraldické stylisace figur tak jednoduchých, nebo absenci reálné podoby prutu. Má-li být heraldická figura popsaná jako VZTYČENÁ nebo POSTAVENÁ, musí mít oba konce odlišnou kvalitu. [Např.: Je-li meč popsán jako vztyčený, směřuje jeho hrot k hornímu okraji štítu, je-li meč postavený, směřuje jeho hrot opačným směrem, poněvadž protipólem hrotu meče je jeho jílec zakončený hruškou.]
V kritizovaném znaku samozřejmě není zobrazen žádný prut ale zcela prozaický kolík (v tomto případě volný), jaký se může vyskytnout např. u různých keřovitých rostlin nebo mladých čerstvě zasazených stromků. Figury z „prutu" vyrůstající nelze popsat jako trny, poněvadž ty mají i při značné fantasii a progresivní kresebné stylizaci odlišný tvar.

Heraldický popis:
Polcený štít. V pravém modro-červeně děleném poli nahoře stříbrná růže se zlatým semeníkem a kališními lístky. V levém stříbrném poli volný černý kolík, z něhož do stran vyrůstá pět (3,2) hrotů, vše černé.

© Pavel Palát, 25.8.2010

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting