Login

Suchonice (o. Olomouc)

Suchonice, okres Olomouc, kraj Olomoucký.


Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 52 ze dne 25. 3. 2005.

Schválený popis znaku:
V modro-červeně kosmo čtvrceném štítě kosmý zlatý listnatý stvol křížem přeložený vztyčeným stříbrným mečem se zlatým jílcem, nahoře knížecí čepice ozdobená křížkem.

Poznámky:
Listnatý stvol je botanickým nesmyslem a tudíž i nesmyslem v heraldickém popisu. V botanice je definován jako „bezlistý stonek, nesoucí zpravidla v úžlabí listenů květy nebo květenství, anebo ukončený jediným květem nebo květenstvím, např. stvol tulipánu, hyacintu." (Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1987, díl V., s. 921, heslo Stvol; obdobně definuje stvol Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia, Praha 1978, s. 528, heslo Stvol). Zobrazenou figuru je proto nutno popsat jako rovnou kosmo vztyčenou listnatou větévku.
U meče, jako obvykle v obdobných případech, chybí popis záštity a hrušky či hlavice. Jak bylo podrobně vyloženo v Terminologickém souboru MEČ (HTK / Obsah HTK / Část speciální / Terminologické soubory), jílec v české heraldické terminologii rozhodně není zástupným či společným termínem pro tuto část meče, jak se pošetile domnívají někteří heraldici.

Heraldický popis:
V modro-červeně kosmo čtvrceném štítě rovná kosmá zlatá listnatá větévka šikmo přeložená vztyčeným stříbrným mečem se zlatou záštitou, jílcem a hlavicí. Nahoře knížecí čepice ozdobená křížkem.

8. 4. 2013                                                                                                                                                 © Pavel Palát
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting